Νέα

Προϋπηρεσία (ελεύθερο επάγγελμα)


2001-Σήμερα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ “ΩΝΑΣΕΙΟΥ” ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
Με α) Αντιμετώπιση (χειρουργική και συντηρητική) των ασθενών με οξέα χειρουργικά συμβάματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους στο Κέντρο. Το υλικό αυτό έχει ανακοινωθεί και συζητηθεί σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια, β) Συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Κέντρου

1984-Σήμερα

Ιατρός Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, (Ιατρός ασφαλισμένων Δημοσίου & λοιπών Ταμείων), Χειρουργός Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών

ΙΑΤΡΕΙΟ: ΞΕΝΟΚΡΑΤΟΥΣ 27-29, Κολωνάκι

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ:

ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Μαρούσι)
ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ (Πρ. Απολλώνειο)
ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ (Πρ. Γενική Κλινική)
CΙΤΥ CLINIC (Αθήνα)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *