Κοινωνικές εκδηλώσεις


Κοπή Πίτας Χειρουργικού Τμήματος 2023 ΓN ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ-ΠΑΤΗΣΙΩΝ» , 22/2/2023

Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Α’ ΠΠΚ ΓΝ “Ιπποκράτειο” Αθηνών. Στρογγυλό τραπέζι Επαγγελματικού Συμβουλίου ΕΧΕ 21/11/2017

ΓΝ Νέας Ιωνίας Κωνσταντωπούλιο (Πρώην “Αγία Όλγα”), Αθήνα 23/11/2017

31ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής και Διεθνές Φόρουμ, Αθήνα 21-24 Νοεμβρίου 2018​

31ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής και Διεθνές Φόρουμ, Αθήνα 21-24 Νοεμβρίου 2018​

2η Ημερίδα του Επαγγελματικού Συμβουλίου της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας, Αθήνα 5/11/2018.
Πρόεδρος: Δρ. Μ. Παπασταματίου

2η Ημερίδα του Επαγγελματικού Συμβουλίου της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας, Αθήνα 5/11/2018

2η Ημερίδα του Επαγγελματικού Συμβουλίου της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας, Αθήνα 5/11/2018

2η Ημερίδα του Επαγγελματικού Συμβουλίου της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας, Αθήνα 5/11/2018

Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Α’ ΠΠΚ ΓΝ “Ιπποκράτειο” Αθηνών. Στρογγυλό τραπέζι Επαγγελματικού Συμβουλίου ΕΧΕ 21/11/2017

ΓΝ Νέας Ιωνίας Κωνσταντωπούλιο (Πρώην “Αγία Όλγα”), Αθήνα 23/11/2017