Τελευταία Νέα

√ Ομιλία Προέδρου Επαγγελματικού Συμβουλίου ΕΧΕ Δρ. Μ. Παπασταματίου στην 2η Ημερίδα του Επαγγελματικού Συμβουλίου της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας, 5/11/2018

2η Ημερίδα Επαγγελματικού Συμβουλίου Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας Αθήνα.

H ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΗΜΕΡΑ (ΝΟΜΟΣ-ΠΡΑΞΗ-ΕΠΙΛΟΓΕΣ) – ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ –5/11/2018

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΧΕ

Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Μάνης Χρυσόστομε,

Αγαπητοί προσκεκλημένοι,

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Φίλες και φίλοι,

Εκ μέρους του Επαγγελματικού Συμβουλίου της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας, επιθυμώ να σας απευθύνω θερμότατο χαιρετισμό και να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για την υποστήριξή σας στη διεξαγωγή της Ημερίδας αυτής, της 2ης Ημερίδας του Επαγγελματικού Συμβουλίου, της οποίας η επιτυχία θα σημαίνει επιτυχία όλων μας.«Η δημόσια υγεία είναι ο καθρέφτης του πολιτισμού μιας κοινωνίας, μιας χώρας»

Η ιατρική σήμερα πλήττεται  και δοκιμάζεται από μία συνεχιζόμενη κρίση, η οποία έχει αφετηρία τα δημοσιονομικά ελλείμματα και το χρέος της χώρας μας. Αυτή την πρόκληση καλούνται να αντιμετωπίσουν πρώτιστα οι υπεύθυνες πολιτικές ηγεσίες, όχι μόνο σε εθνικό, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.Για δεύτερη φορά το Επαγγελματικό Συμβούλιο της ΕΧΕ πρωτοστατεί σε ανοικτή εκδήλωση με συνέδρους γιατρούς: Πανεπιστημιακούς, του ΕΣΥ, και των ελευθεροεπαγγελματιών όπως επίσης και με ειδική συμμετοχή συνέδρων που εργάζονται στο εξωτερικό για να συζητήσουμε όλοι μας ρεαλιστικά το επαγγελματικό μέλλον του ειδικευμένου χειρουργού τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ειδικευόμενος στην εκπαίδευσή του και την αποκατάσταση του νέου χειρουργού όπως προκύπτει σήμερα.

Τα συμπεράσματά της Ημερίδας μας  θα κοινοποιηθούν στους αρμόδιους φορείς της πολιτείας σε συνεργασία με το  Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΧΕ με σκοπό την σύμφωνη και συγχρονισμένη επίλυση οξέων και χρόνιων προβλημάτων της ειδικότητάς μας.

Οι υπάρχουσες  ελλείψεις σε ιατρικό νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό στα δημόσια Νοσοκομεία, όπως και στα μεταμοσχευτικά κέντρα, οι ανεπαρκείς και υποβαθμισμένες κτιριακές και τεχνολογικές υποδομές σε μερικά από αυτά, η δυσχέρεια των υπηρεσιών γενικότερα στη διαχείριση του κάθε Νοσοκομείου με το ελλειμματικό προσωπικό , η νέα εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, η κωδικοποίηση και η κοστολόγηση των ιατρικών πράξεων, ο ΕΟΠΥΥ και οι αρχές λειτουργίας του , το μέλλον του ελευθεροεπαγγελματία , η αβεβαιότητα του Χειρουργού που θεραπεύει σε αντίξοες εργασιακές συνθήκες με την πρόσφατη μείωση των αποδοχών του και το αβέβαιο συνταξιοδοτικό του, πιστεύουμε ότι όσο πιο σύντομα πρέπει να αποκατασταθούν και να λειτουργήσουν ομαλά και συγχρονισμένα προς όφελος της θεραπείας του ασθενή που είναι και το τελικό ζητούμενο του λειτουργήματός μας.

Με βάση τα πρόσφατα στατιστικά στοιχεία 2017 που μας έχουν δοθεί από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, στο σύνολο 42.233 Ιατρών που υπηρετούν  σε όλη την επικράτεια  η δύναμη των εγγεγραμμένων με ειδικότητα Γενικού Χειρουργού το 2010 ήταν συνολικά 2.138 ιατροί (1.934 άνδρες, 204 γυναίκες) σε σχέση με το 2017 που είναι 1.583 (1.366 άνδρες, 217 γυναίκες) . Δηλαδή μείωση ασκούντων τη γενική χειρουργική σήμερα περίπου 25%. ΓΙΑΤΙ; Ωστόσο  το σύνολο των ειδικευομένων της χειρουργικής το 2010  είναι 1.000 και παραμένει ο ίδιος αριθμός το 2017.

Το σώμα των Ελληνίδων και Ελλήνων Χειρουργών, μπροστά σε πρωτόγνωρες επαγγελματικές προκλήσεις σήμερα, δείχνει εξαιρετικό δυναμισμό που εκδηλώνεται σε πολλαπλά επίπεδα τόσο Επιστημονικά όσο και Επαγγελματικά. Εκδηλώνει εξωστρέφεια, σίγουρο για τις ικανότητές του που απορρέουν αναγνώριση και προβολή , με την επίτευξη εξαιρετικών επιτυχιών στο διεθνή χώρο.

Ο στόχος της Ημερίδας σήμερα, δεν είναι απλά η διενέργεια διαλέξεων χωρίς συμπεράσματα, αλλά η ενεργός και ουσιαστική συζήτηση μετά από βραχείες εισηγήσεις διακεκριμένων εισηγητών, με αποτελέσματα που θα θυμίζουν στους χειρουργούς ότι οφείλουν τελικά να κινητοποιηθούν στην σωστή κατεύθυνση, να επαγρυπνούν, να συνεργαστούν και να οραματιστούν για ένα καλύτερο μέλλον της Χειρουργικής Τέχνης στη χώρα μας.

Σε μια μικρή χώρα σαν την όμορφη Ελλάδα μας, όλες οι Εταιρείες – με αρχαιότερη την ΕΧΕ που δραστηριοποιείται από το 1928 – και λειτουργούν με μέλη Χειρουργούς, πρέπει να δρουν συνταγμένα. Η κάθε μία, έχει το δικό της φάσμα δραστηριοτήτων και ρόλο. Ο συντονισμός όμως των ενεργειών όλων των Εταιρειών, είναι παντελώς απαραίτητος προς την επίτευξη του κοινού σκοπού που είναι η ανέλιξη του Έλληνα Χειρουργού.

Το Επαγγελματικό Συμβούλιο ως θεσμικό όργανο της ΕΧΕ, σκοπό έχει να προασπίζει την προαγωγή των ευρύτερων επαγγελματικών θεμάτων των μελών της, την προστασία της ειδικότητας με κάθε σύννομο τρόπο  όπως και  την προαγωγή και αναβάθμιση του ιατρικού επαγγέλματος.

Προκειμένου να εκπληρώσουμε τους στόχους του Ε.Σ. σύμφωνα με το καταστατικό της ΕΧΕ, θεωρούμε ως ΕΣ ότι πρέπει να ιδρυθούν και να λειτουργήσουν οι ακόλουθες ομάδες εργασίας και αυτό είναι εφικτό, αρκεί να υπάρχει θέληση. Γι’ αυτό και από του βήματος αυτού , απευθυνόμενος προς κάθε συνάδελφο ζητώ τη συμβολή του για την επάνδρωση των ομάδων αυτών όπως διαμορφωθούν:

(1) Αρμόδια ομάδα με πρωτεύοντα ρόλο εφαρμογής επαγγελματικών Θέσεων των Χειρουργών στην υγεία με ευθύνη:

να προσδιορίζει θέματα δημόσιας πολιτικής και προβληματισμούς που αφορούν τους χειρουργούς και τους ασθενείς τους

να ιεραρχεί βάσει προτεραιοτήτων τα θέματα και τους προβληματισμούς αυτούς, να αναγνωρίζει αυτά στα οποία θα πρέπει η ΕΧΕ να εστιάσει την προσοχή της και να προτείνει λύσεις στους αρμόδιους φορείς

να ενημερώνει τους χειρουργούς και το κοινό για τους προτεινόμενους μηχανισμούς υγείας των προγραμμάτων της πολιτείας και των σκοπών τους

να αναπτύξει και να διατηρήσει μηχανισμούς με τους οποίους τα προβλήματα που απορρέουν κατά την άσκηση της ειδικότητας, μπορούν να αντιμετωπιστούν έγκαιρα και αποτελεσματικά από τους υπευθύνους

(2) Ομάδα ασφάλειας ασθενών και βελτίωσης ποιότητας

να παρέχει εκπαιδευτικές πληροφορίες για την άσκηση της ειδικότητας και για ζητήματα βελτίωσης ποιότητας της χειρουργικής φροντίδας και της ασφάλειας των ασθενών γενικότερα

να βοηθήσει το έργο της ΕΧΕ προτείνοντας λύσεις σε προβλήματα που ανακύπτουν στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα και εμπλέκονται στην ανάπτυξη και την εφαρμογή προγραμμάτων παροχής κινήτρων βάσει επιδόσεων και κόστους.

(3) Ομάδα κωδικοποίησης πράξεων γενικής χειρουργικής και αποζημιώσεων

να ενεργεί προς το συμφέρον των γενικών χειρουργών και των κλινικών πρακτικών τους , να προτείνει τη θέσπιση κανονισμών και άλλων θεμάτων που επηρεάζουν την κωδικοποίηση, την τιμολόγηση και την αποζημίωση των γενικών χειρουργικών πράξεων

να παρέχει στους γενικούς χειρουργούς μία σειρά μέσων για προσεκτική εξέταση, μελέτη και προετοιμασία σχετικά με ζητήματα δεοντολογίας τα οποία η ΕΧΕ μπορεί να αντιμετωπίσει.

Στόχος μας είναι, οι ομάδες αυτές να λειτουργήσουν κανονικά, αρχίζοντας τώρα από το Συμβούλιό μας. Αυτά τα πρώτα ουσιαστικά βήματα ίσως και άλματα που καλούμαστε να οργανώσουμε στο κρίσιμο των ημερών που βιώνουμε και ευελπιστούμε ότι θα έχουν αποτέλεσμα, πρέπει να συνεχιστούν στο μέλλον, να επιταχυνθούν και να βελτιωθούν. Δεν υπάρχει πλέον χρόνος για ολιγωρίες.

Τέλος θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες της οργανωτικής επιτροπής προς τη Φαρμακευτική Εταιρεία ΒΙΑΝΕΞ για τη χορηγεία της , το Γενικό Διευθυντή του ΙΙΒΕΑ για την ευγενή παραχώρηση του αμφιθεάτρου και τον Γραφίστα Πάνο Ρήγα για την επιμέλεια της αφίσας και της πρόσκλησης.  Καλή ευόδωση των σημερινών μας εργασιών.

Δρ. Μιλτιάδης Παπασταματίου, Χειρουργός

Links: Zougla, EleftherosTypos, RP News, Εφημερίδα Δημοκρατία, Τηλεόραση ΑΝΤ1.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *