Νέα

Καλωσόρισμα

Ο Ιατρός είναι απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και Διδάκτορας της ιδίας Σχολής. Ασκεί την Ιατρική από το 1984 στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Κατέχει θέση Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας και της  Χειρουργικής Κλινικής του Γεν. Νοσοκ. Νέας Ιωνίας “Κωνσταντοπούλειο – Πατησίων” (πρώην Αγ. Όλγα), καθώς επίσης είναι Μέλος στο Δ.Σ. του Νοσοκομείου. Είναι Επιστημονικός Σύμβουλος Χειρουργός στο «Ωνάσειο» Καρδιοχειρουργικό Κέντρο και μέλος της Καρδιoμεταμοσχευτικής Ομάδας αυτού. Επανεξελέγει Πρόεδρος στο Δ.Σ. του Επαγγελματικού Συμβουλίου της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας. Στις θέσεις που υπηρέτησε και υπηρετεί ως Διευθυντής Χειρουργικής, έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 10.000 χειρουργικές επεμβάσεις Γενικής Χειρουργικής, εκπαιδεύοντας σημαντικό αριθμό ειδικευομένων και νέων χειρουργών. Έχει τιμηθεί με επιστημονικές διακρίσεις και επαίνους από Ιατρικές Εταιρείες και κοινωνικούς φορείς.

Διετέλεσε Διοικητής του ΓΝΝΘ Αθηνών «Η Σωτηρία». Το Νοσοκομείο με 710 ενεργείς κλίνες αξιολογήθηκε από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ στα 5 καλύτερα Νοσοκομεία άνω των 600 κλινών την περίοδο 1/1/14-31/3/14 και βελτίωσε τη θέση του στα 3 καλύτερα κατά την περίοδο 1/4/14-31/7/14. Διακρίθηκε με έπαινο από το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας του Υπουργείου Υγείας , στο πλαίσιο της καλύτερης επιχειρησιακής ετοιμότητας το 2014 και διακρίθηκε με έπαινο από τον Σύνδεσμο “Friends of Europe in Greece”, που οργάνωσε επιστημονικό συνέδριο υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη διάλεξή του «Άσκηση Διοίκησης στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Νοσοκομείο» το 2015.

Διετέλεσε επί δεκαετία ως μέλος και γραμματέας του Δ.Σ. Νοσοκομείου Θ.Π. «Η Παμμακάριστος» και επί πενταετίας ασκούσε τα καθήκοντα της Διοικήσεως του Νοσοκομείου ως Προεδρεύων Αντιπρόεδρος του ΔΣ με το από 6.11.1995 Π.Δ 412/95 ως εκπρόσωπος του Σεβασμιότατου Επισκόπου Δημητρίου Έξαρχου Καθολικών Ελλάδος.

Έχει μετεκπαιδευτεί στην Αγγλία, Ολλανδία, Ελβετία, Αυστρία και Γερμανία σε ειδικά χειρουργικά θέματα.

Μετείχε στη διδασκαλία φοιτητών της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και κατέχει τίτλους διδάσκοντος Καθηγητού του Επιστημονικού Συμβουλίου της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας και του Α.Τ.Ε.Ι. Αθηνών της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, διδάσκοντας το μάθημα της Χειρουργικής και των Πρώτων Βοηθειών.

Έχει συγγράψει τρία επιστημονικά βιβλία, είναι Δ/ντής σύνταξης Ιατρικής εφημερίδας και είναι συγγραφέας 200 επιστημονικών εργασιών.

Έχει συμμετάσχει σε 405 επιστημονικά Συνέδρια και εκπαιδευτικά Σεμινάρια Χειρουργικής στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, κατέχοντας θέσεις σε οργανωτικές και επιστημονικές επιτροπές αυτών όπως και τη θέση του Προέδρου.

Μετέχει σε 14 Επιστημονικές Εταιρείες σε διάφορες θέσεις στο ΔΣ, εξελέγη και επανεξελεί επί δεκαετία Ταμίας του ΔΣ της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας και διετέλεσε Πρόεδρος Δ.Σ. του Επαγγελματικού Συμβουλίου της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας τα έτη: 2010-2011, 2017-2018.

Επανεξελέγει Πρόεδρος Δ.Σ. του Επαγγελματικού Συμβουλίου της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας για την διετία 2019-2020.

English:

The Doctor is a graduate of the Athens University School of Medicine, and win a scholarship by the State Scholarship Foundation (IKY). He has been practicing medicine since 1984 in Greece and abroad. He holds the post of Director of the Surgical Clinic of General Hospital Nea Ionia “Konstantopoulou – Patission” (formerly St. Olga) and he is a Scientific Consultant Surgeon at the Onassis Cardiac Surgical Center and a member of the cardiac-metroplasty group. He has been re-elected Chairman of the Board of the Professional Board of the Greek Surgical Society. During his career, he has performed 9.000 General Surgery, and he has trained a significant number of new surgeons. He has been honored with scientific distinctions and praised by Medical Societies and social bodies.
He was the Governor of the General Hospital of Athens “I Sotiria”. The Hospital has 710 active beds and it was evaluated by the MINISTRY OF HEALTH among the 5 best Hospitals over 600 beds for the period 1/1/14 -31/3/14 and improved its position in the 3 best hospital during the period 1/4/14 – 31/7/14. Dr. Miltiadis Papastamatiou was praised by the National Health Center of the Ministry of Health, in the framework of better operational readiness in 2014, and was honored by the Friends of Europe association in Greece, which organized a scientific conference under the auspices of the European Parliament. Dr. Papastamatiou was praised for his lecture “Exercise of Administration in the Public and Private Hospital” in 2015.
He served for 10 years as a member of the Board of Directors. at the Hospital “Pammakaristos” and for four years he served as the Chairman of the Board as the representative of His Eminence Bishop Demetrius Exarch of Catholic Greece.
He has been trained in England, Holland, Switzerland, Austria and Germany on special surgical topics.
He attended the teaching of students of the Medical School of Athens and holds the titles of Professor of the Scientific Council of the Hellenic Surgical Society and the ATEI. Athens School of Occupational Health and Welfare, teaching the Surgery and First Aid courses.
He has authored three scientific books, is a Medical Journal editor and is the author of 200 scientific papers.
Participates in 405 Scientific Conferences and Training Surgery Seminars in Greece and Abroad.
He participated in 14 Scientific Societies in various positions in the BoD and served as Chairman of the Board of Directors. of the Professional Board of the Greek Surgical Society (2010-2011, 2017-2018).
Re-elected Chairman of the Board of the Professional Board of the Greek Surgical Society for the period 2019-2020.

Διαβάστε το πλήρες βιογραφικό σημείωμα σε μορφή

Διαβάστε το σύντομο βιογραφικό σημείωμα εδώ.

Διαβάστε τα Πεπραγμένα του Χειρουργικού Τμήματος του Γεν. Νοσοκ. Νέας Ιωνίας “Κωνσταντοπούλειο – Πατησίων” (πρώην Αγ. Όλγα) για το έτος 2022 εδώ.

Διαβάστε τα Πεπραγμένα του Χειρουργικού Τμήματος του Γεν. Νοσοκ. Νέας Ιωνίας “Κωνσταντοπούλειο – Πατησίων” (πρώην Αγ. Όλγα) για το έτος 2021 εδώ.

Διαβάστε τα Πεπραγμένα του Χειρουργικού Τμήματος του Γεν. Νοσοκ. Νέας Ιωνίας “Κωνσταντοπούλειο – Πατησίων” (πρώην Αγ. Όλγα) για το έτος 2020 εδώ.


Πρόσφατες εκδηλώσεις συμμετοχής Διευθυντού Χειρουργικής Ε.Σ.Υ._τ. Διοικητού Δρ. Μ. Παπασταματίου

14/5/2022

Επιστολή Υπουργού Υγείας κ. Αθ. Πλεύρη στον Δ/ντη Ιατρικής Υπηρεσίας ΓΝΝΙ “ΚΩΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ-ΠΑΤΗΣΙΩΝ” Δρ. Μ. Παπασταματίου για την Επιστημονική Ημερίδα υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγειας “Ιατρικές Ειδικότητες και COVID-19”. Δείτε την επιστολή εδώ.

14/5/2022

Επιστημονική Ημερίδα υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγειας “Ιατρικές Ειδικότητες και COVID-19”. Δείτε το άρθρο εδώ.

14/11/2019
Επιστολή Υπουργού Υγείας κ. Β. Κικίλια στον Πρόεδρο του Επαγγελματικού Συμβουλίου της ΕΧΕ κ. Μ. Παπασταματίου για το 14ο Ελλαδοκυπριακό Συνέδριο Χειρουργικής. Δείτε την επιστολή σε pdf εδώ.

21/11/2018
31ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής και Διεθνές Φόρουμ. Πρόεδρος Επαγγελματικού Συμβουλίου Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας Δρ. Μ. Παπασταματίου

5/11/2018
2η Ημερίδα του Επαγγελματικού Συμβουλίου της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας. Πρόεδρος Δρ. Μ. Παπασταματίου
Links: ZouglaEleftherosTyposRP NewsΕφημερίδα ΔημοκρατίαΤηλεόραση ΑΝΤ1.

9/2/2018
Προσφώνηση στην εκδήλωση ενάρξεως εργασιών του εκπαιδευτικού προγράμματος Ε.Χ.Ε. στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ».

16/11/2017
Συντονιστής Στρογγυλού Τραπεζιού με θέμα: “Προβληματισμοί από την άσκηση του επαγγέλματος του Γενικού Χειρουργού στην Ελλάδα σήμερα”στο Αμφιθέατρο του ΓΝΑ «Ιπποκράτειο».

5/12/2015 
Κήρυξη Εργασιών – Χαιρετισμός  στην εκδήλωση “Ανοιχτές Πόρτες”, Αμφιθέατρο του ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ».

28/11/2015 
Προσκεκλημένος επί τιμή – 24o Πανελλήνιο  Πνευμονολογικό Συνέδριο, Ξενοδοχείο “Athens Hilton”.

27/11/2015 
Κήρυξη Εργασιών – 3η Εκπαιδευτική  Ημερίδα  Ψυχο-ογκολογίας,  Μεγάλο  Αμφιθέατρο του ΓΝΝΘ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ».

18/11/2015 
4ο  Πανελλήνιο  Συνέδριο  Ασθενών, Αμφιθέατρο  του  ΓΝΝΘΑ  «Η ΣΩΤΗΡΙΑ».

14/11/2015 
Κήρυξη Εργασιών – 4η Εκπαιδευτική Αγγειολογική Ημερίδα «QUO VADIS ? Διάγνωση  και θεραπεία της Φλεβικής  Θρομβοεμβολικής  νόσου», Αμφιθέατρο  του  ΓΝΝΘΑ  «Η ΣΩΤΗΡΙΑ».

16-17/10/2015 
17o Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας της ΕΕΜΥΥ.

28/9/2015 
Διάλεξη – Ημερίδα του Friends of Europe in Greece με θέμα: «Λειτουργία Δημοσίων Νοσοκομείων και Πρωτοβάθμια Υγεία σε αυτά» – Ξενοδοχείο Αμαλία (η Διάλεξη διακρίθηκε με Έπαινο).

18/6/2015 
Συμμετοχή σε Συνέδριο για την Δημόσια Διακυβέρνηση & το Οικονομικό Management των Νοσοκομείων.

10-13/6/2015 
Επιστημονική Εκδήλωση «Φυματίωση: Μια επίκαιρη νόσος του Χθες και του Σήμερα», Αμφιθέατρο ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ».

10-13/6/2015
41o Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο- Συζητήσεις Κλινικών περιπτώσεων- Ξενοδοχείο Ηilton.

10/6/2015
Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο

17/9/2015
Εορτασμός Αγίας Σοφίας και Κατάθεση Στεφάνου Διοικητού – Μμημείο “Σοφία Σλήμαν”

27/5/2015
Κήρυξη εργασιών – Εορτασμός Διεθνούς Ημέρας Νοσηλευτών

26/5/2015
Mental Health Conference, Ξενοδοχείο Divani Caravel

8/5/2015
Συνέδριο ΛΑΠΑΡΟΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

10/4/2015
Ολοκλήρωση περιφοράς Επιταφίου του Ι.Ν. «Αγία Σοφία» στο ΓΝΝΘ «η Σωτηρία».

24/3/2015
Πρόγραμμα εορτασμού της ιστορικής επετείου 25ης Μαρτίου  1821 της σχολής ΕΠΑΣ (ΣΟΦΙΑΣ ΣΛΗΜΑΝ).

17/3/2015
Κήρυξη  εργασιών της Ημερίδας  για την Παγκόσμια  ημέρα Περιφερικής Αρτηριακής Νόσου: Συμμετοχή   Vαscular  Independent  Research  and  Education European Orqauisation.  2)  World Health Orqanisation. 3) Παν/μιο  Αθηνών ΓΝΝΘ « η Σωτηρία» 4) Διαβητολογική Eταιρεία.

11/3/2015
Πρόσκληση  συμμετοχής  σε ενημερωτική  εκδήλωση με θέμα 3ο Πρόγραμμα Δράσης. 

10/3/2015
Συνέντευξη στο κεντρικό δελτίο Βήμα FM σχετικά με την αντιμετώπιση  της γρίπης στο Νοσοκομείο.

5/3/2015
Συνέντευξη στο Ελληνογαλλικό κανάλι ΑRTE με θέμα την μόλυνση της ατμόσφαιρας.

24/2/2015
Συνέδριο Cancer Policy and Economics  Conference  στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία.

14/2/2015
Εκδήλωση κοπή Πίτας  ποδοσφαιρικής ομάδας « Σωτηρία».

13/2/2015
Έναρξη  Μεταπτυχιακών Μαθημάτων  Ελληνικής Χειρουργικής  Εταιρείας.

10/2/2015
Εκδήλωση – Χαιρετισμός κοπή πίτας στο ΚΑΑ.

2/2/2015
Συνέντευξη  στους  Νew  York  Times  με θέμα σχέση εργασίας    των ( Αποκλειστικών Νοσοκόμων). Στην Ελλάδα.

04/2/2015
Εκδήλωση κοπή Πίτας ΠΕΦ Ξενοδοχείο Ηilton.

28/1/2015
Εκδήλωση –χαιρετισμός  στη  κοπή  πίτας  στην  Α΄ Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική κλινική.

10/12/2014 
3ο Clinical Research Conference.

17/11/2014 
Δελτίο Τύπου για την εκδήλωση Ανοιχτές Πόρτες.

15/11/2014 
Χαιρετισμός στην εκδήλωση Επιχείρηση Ανοιχτές Πόρτες.

14/11/2014
Χαιρετισμός στην 3η εκπαιδευτική ημερίδα ψυχοογκολογίας  Μεγάλο αμφιθέατρο ΓΝΝΘΑ «ΣΩΤΗΡΙΑ».

12/11/2014
Διάλεξη στο 29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής & Διεθνές Χειρουργικό “forum”.

9/11/2014
Επιχειρησιακή βράβευση 2ο πανελλήνιο συνέδριο διαχείρισης κρίσεων στον τομέα της υγείας.

1/11/2014
Χαιρετισμός στην Εκπαιδευτική Αγγειολογική Ημερίδα στο Αμφιθέατρο του ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ».

22/10/2014
Εισήγηση στο Υπουργείο Υγείας στην Ημερίδα «Κλινικές Μελέτες-Γενόσημα Και Πρωτότυπα Φάρμακα» ΙΙΒΕΑΑ

17/10/2014
Συμμετοχή στο συνέδριο το «Έξυπνο Νοσοκομείο της ΕΕΜΥΥ.

16/10/2014
Ημερίδα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με θέμα την παρουσίαση του Εθνικού Διατροφικού Οδηγού για Ενήλικες.

14/10/2014
Πρόσκληση στην Έκθεση ζωγραφικής του Συλλόγου Φίλων Περιθαλπομένων Νοσοκομείου «Η Σωτηρία»

13/10/2014
Δελτίο Τύπου για τη λειτουργία του νέου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών.

13/10/2014
Συνέντευξη στην εκπομπή  της Πόπης Τσαπανίδου στο κανάλι STAR  με θέμα Ανασφάλιστους πολίτες.

13/10/2014
Αγιασμός για την Νοσηλευτική ειδικότητα  στα γραφεία Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.

10/10/2014
Συμμετοχή στην εκδήλωση της 1η ΥΠΕ σε συνεργασία με το Εθνικό θέατρο «ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΟ».

1/10/2014
Εκδήλωση προς τιμήν της Ήρας Τσιμάρα – Παπασταματίου, Μουσείο Σοφία Σλήμαν.

30/9/2014
Συνέδριο  Ηλεκτρονικής  Υγείας . Health ecosystem  meeting.

30/9/2014
Συνάντηση  στην αίθουσα  Δ/κου Συμβουλίου  με τον πρόεδρο Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου  και τον πρόεδρο Ιατρικού  Συλλόγου Αθηνών.

30/9/2014
Διεξαγωγή διημερίδας με θέμα «3η Συνάντηση του Ελληνικού  Οικοσυστήματος Ηλεκτρονικής Υγείας».

19/9/2014
Συνάντηση στην 1η Υ.ΠΕ. σχετικά με τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής νοσηλίων και ηλεκτρονικής αναγγελίας ασθενών.

17/9/2014
Εορτασμός Αγίας Σοφίας και κατάθεση στεφάνου Διοικητού Μνημείο Σοφία Σλήμαν.

11/9/2014
Αγιασμός στην ΕΠΑΣ «ΣΟΦΙΑ ΣΛΗΜΑΝ».

10/9/2014
Τελετή  παραλαβής  στο  ΕΚΑΒ  πέντε ασθενοφόρων  και τριών οχημάτων μικρού όγκου δωρεά  των φορέων  « Κοινωφελές Ίδρυμα  Ιωάννη Σ. Λατση» & « Ίδρυμα Σταύρος  Νιάρχος».

4/9/2014
Συνάντηση με Υπουργό Υγείας κ. Μ. Βορίδη.

3/9/2014
Συμμετοχή σε συνάντηση Διοικητών στην αίθουσα τελετών του Υπουργείου Υγείας με θέμα: «Ενημέρωση πολιτικής ηγεσίας οργανωτικά & λειτουργικά ζητήματα Νοσοκομείων και προγραμματισμός 2015».

21/7/2014
Επιστημονική Ημερίδα Νοσοκομειακών Λοιμώξεων

11/7/2014
Ενημερωτική Εκδήλωση με θέμα: «3ο Πολυετές Πρόγραμμα Δράσης της Ένωσης για την Υγεία 2014-2020»

3/7/2014
Ημερίδα «Ηλεκτρονική Υγεία» – Αίθουσα Τύπου Υπουργείου Υγείας – Χαιρε-τισμός πολιτικής ηγεσίας Υπουργείου Υγείας

2/7/2014
Συνέδριο Pharma & Health Conference 2014 υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) στο Divani Caravel

30/6/2014
Επιστημονική Ημερίδα Υφυπουργού Υγείας Κ. Παπακώστα με θέμα «Ασφάλεια & Υγεία στην Παιδική Ηλικία» – Αίθουσα Τελετών Υπουργείου Υγείας

19/6/2014
Συνέδριο management Νοσοκομείων στο Αμφιθέατρο του «Ερρίκος Ντύναν»

18/6/2014
Ημερίδα στο Υπουργείο Υγείας «Νοσοκομειακό Φαρμακείο»

17/6/2014
Οργάνωση bazaar Νοσοκομείου

16/6/2014
Οργάνωση άσκησης πυρόσβεσης

13/6/2014
Εκδήλωση παιδικού σταθμού

13/6/2014
Συνέντευξη τύπου για εργοθεραπεία σε ψυχιατρικούς ασθενείς (ΤV)

12/6/2014
Συνέντευξη τύπου για τη διακοπή καπνίσματος (TV)

12/6/2014
Χαιρετισμός Διοικητή στη συνάντηση Προϊσταμένων Νοσοκομείου

11-12/6/2014
Εκπροσώπηση στο 2nd European Risk Summit: Living In An Uncertain World – Risk Communication: Principles – Strategies – Tools – Athens Hilton

29/5/2014
Κήρυξη έναρξης εργασιών και προσφώνηση στην Ημερίδα Αντιφυματικού Αγώνα

21/5/2014 
Χαιρετισμός στην Ημερίδα Πανελλήνιας Ένωσης Τεχνολόγων Εργαστηρίων

12/5/2014 
Κήρυξη εργασιών στην Διεθνής Ημέρα Νοσηλευτών 2014

12/5/2014
Εκπροσώπηση στο Forum e-Health – Μέγαρο Μουσικής

9-10/5/2014
Εκπροσώπηση στο Συνέδριο Διαχείριση Εκτάκτων Υγειονομικών Καταστάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση – Ξενοδοχείο Πεντελικόν

7/5/2014
1ο Συνέδριο Ελληνικής Φαρμακοβιομηχανίας – Divani Caravel

5/5/2014
Ομιλία Υπουργού Υγείας Ά. Γεωργιάδη – Ξενοδοχείο «Τιτάνια»

30/4/2014
Ημερίδα στην αίθουσα τελετών του Υπουργείου Υγείας «Σύγχρονες προκλήσεις για τα Νοσοκομεία»

14/4/2014
Εκπροσώπηση του Νοσοκομείου –  Ημερίδα Διαχείρισης χρονίων νοσημάτων Αμφιθέατρο ΕΚΕΠΥ

13/4/2014
Συνέντευξη τύπου στο ΣΚΑΪ για παράδοση ασθενοφόρου του Νοσοκομείου

10/4/2014
Εκπροσώπηση του Νοσοκομείου – Σύσκεψη στο ΕΚΕΠΥ για τη διαθεσιμότητα των οδηγών

2/4/2014
Σχολιαστής στο στρογγυλό τραπέζι του 10ου  Πανελληνίου συνεδρίου Δημόσιας Υγείας

31/3/2014
Εκπροσώπηση του Νοσοκομείου στην έναρξη 10ου Πανελληνίου συνεδρίου Δημόσιας Υγείας

31/3/2014
Κήρυξη έναρξης εργασιών και προσφώνηση στο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνολόγων

28/3/2014
Εκπροσώπηση του Νοσοκομείου στο διεθνές συνέδριο Shaping the future of healthcare in Greece

28/3/2014
Κήρυξη έναρξης εργασιών και προσφώνηση στη Ημερίδα αντιφυματικού αγώνα

24/3/2014
Χαιρετισμός στην εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης

19/3/2014
Εκπροσώπηση στην ετήσια Συνεδρίαση Ελληνικής επιστημονικής επιτροπής. (κ.Τούντας)

16/3/2014
Εκδήλωση κοπή  πίττας Φίλων Περιθαλπομένων Νοσοκομείου Σωτηρίας 2014

29/1/2014
Εκδήλωση  κοπή πίττας Αξονικού 2014

28/1/2014
Εκδήλωση κοπή πίττας  ΚΑΑ 2014

23/1/2014
Εκδήλωση κοπή πίττας Γενικής Χειρουργικής. 2014

20/1/2014
Εκδήλωση κοπή πίττας Π. Πανεπιστημιακής κλινικής 2014

20/1/2014
Εκδήλωση κοπή πίττας Σχολής Νοσηλευτικής 2014

16/1/2014
Ξενάγηση στο Μουσείο ΣΟΦΙΑΣ ΣΛΗΜΑΝ

1/1/2014
Εκδήλωση- χαιρετισμός κοπή πίττας 2014

25/12/2013
Χαιρετισμός Διοικητή


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *