Νέα

Πρώτο απογευματινό Χειρουργείο παρουσία του Υπουργού Υγείας στο Νοσοκομείο μας, 15 Μαρτίου 2024

15/3/2024 Πρώτο απογευματινό Χειρουργείο παρουσία του Υπουργού Υγείας στο Νοσοκομείο μας με το επιτελείο μου σε δράση σύμφωνα με τα θέσμια του Υπουργείου Υγείας .

Ο εαυτός μας αναζητά εξίσου αυτογνωσία και διαρκή ανανέωση προς όφελος του κοινωνικού συνόλου . Πάμε μπροστά με προσεκτικά βήματα κάνοντας βεβαίως τις απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις βελτιώνοντας το υπό εφαρμογή σχέδιο στην υγεία . Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να είμαστε δογματικοί προσκολλημένοι στο παρελθόν .

« Η αξίνα πάει πάντα μπρος …»

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *