Νέα

Εκπαιδευτική δραστηριότητα ως εκπαιδευτής

2009-2013

Εκπαίδευση ειδικευομένων ιατρών για τη λήψη  πλήρους ειδικότητας Γενικής Χειρουργικής και χορήγηση πιστοποιητικού δόκιμης άσκησής τους, ως Προϊσταμένου Επιστημονικού και Διοικητικού Διευθυντή της Β’ Χειρουργικής Κλινικής του 7ου Νοσοκομείου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, προκειμένου να υποβληθούν σε εξετάσεις για τη λήψη αυτής.

2002 – σήμερα

Τίτλος  Διδάσκοντος  Καθηγητού  ( Συντονιστής , Σχολιαστής , Εισηγητής ) στα μεταπτυχιακά μαθήμα  Χειρουργικής  που διοργανώνονται από την Ελληνική Χειρουργική  Εταιρεία και του Επιστημονικού Συμβουλίου.

2005 2006

Εκπαίδευση Ε΄ έτων και ΣΤ΄ ετών φοιτητών της Ιατρικής Σχολής Αθηνών ως Επιστημονικός Συνεργάτης της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών στον Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών στην Α΄ ΠΠΚ (καθ. Κος Μπράμης). Ειδικότερα Επιστημονική Συνεργασία με την μονάδα του μαστού της Κλινικής (1999 – 2008).

1993-2005

Έμμισθος Καθηγητής Α΄ Βαθμίδας Χειρουργικής & Α΄ Βοηθειών στη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ΤΕΙ – Αθηνών (Τριτοβάθμιος Εκπαίδευση). Υπηρετώ μετά από επανεκλογή μου για Πέμπτη (10) συνεχή χρονιά στο Τμήμα  Βασικών Ιατρικών Μαθημάτων Ανάθεση διδασκαλίας στα Τμήματα:
1) Φυσικοθεραπείας, 2) Επισκεπτών Δημοσίας και Κοινωνικής Υγιεινής, 3) Μαιών, 4) Εργοθεραπείας, 5) Νοσηλευτικής(Α’), 6) Νοσηλευτικής (Β’), 7) Οπτικής

1998 – 2001

Εκπαίδευση ειδικευομένων ιατρών για τη λήψη  πλήρους ειδικότητας Γενικής Χειρουργικής και χορήγηση πιστοποιητικού δόκιμης άσκησής τους, ως Διευθυντεύοντος Επιμελητού της Χειρουργικής Κλινικής του 3ου Νοσοκομείου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, προκειμένου να υποβληθούν σε εξετάσεις για τη λήψη αυτής.

1993

Υπεύθυνος των Μετεκπαιδευτικών μαθημάτων της Χειρ/κής Κλινικής στο 3ο Νοσοκομείο ΙΚΑ Αθηνών, όπου παρουσίασα επί  μέρους  θέματα  Γενικής Χειρουργικής

1992

Υπεύθυνος των Μετεκπαιδευτικών μαθημάτων της Χειρ/κής Κλινικής στο Νοσοκομείο “Παμμακάριστος”, όπου παρουσίασα επί μέρους θέματα Γενικής Χειρουργικής

1990

Διαφώτιση και διαπαιδαγώγηση σε θέματα Υγιεινής αγροτικού πληθυσμού του Νομού Κορινθίας (Κοινοτικές Διαλέξεις)

1990

Εισηγητής στα μετεκπαιδευτικά μαθήματα στη Χειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου Θ.Π. η “Παμμακάριστος” όπου ανέπτυξα Ενότητες που άπτονται θεμάτων Χειρουργικής Παθολογίας

1988

Σεμινάριο Υγιεινής στην  Ελληνογαλλική Αποστολή  Κατασκηνωτών (Λοιμώξεις και Δημόσια Υγεία)

1987

Ετήσια  εκπαίδευση  προσωπικού μονάδων Πολιτικής  Άμυνας

1986

Διαλέξεις σε Στρατευμένους στο Κέντρο Κατατάξεως Κορίνθου σε θέματα Α’ Βοηθειών και Υγιεινής σε συνεργασία με το Γ’ Γραφείο του Στρατοπέδου (Δ/τής: Σ/χης  Α. Κωστάκης)

1979 /1980/1981

Συμμετείχα ενεργά, βοηθός (αριστούχος φοιτητής), στην άσκηση, εκπαίδευση των φοιτητών του Παν/μίου Αθηνών στα Μαθήματα της Περιγραφικής Ανατομικής, υπό την καθοδήγηση της Λέκτορος κας Ε. Μομφεράτου (Καθ. κ. Ι.  Βλάχος)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *