Νέα

Ερευνητική δραστηριότητα

2000- σήμερα

Ερευνητικά προγράμματα στις κλινικές που υπηρέτησα και υπηρετώ ως Διευθυντής και ανακοινώσεις αποτελεσμάτων αυτών σε Ελληνικά και διεθνή Σ.υνέδρια

1991-1992

Συμμετείχα σε ερευνητικό πρόγραμμα που εκπονήθηκε από τον Μορφολειτουργικό Τομέα , Τμήμα Βιολογικής  Χημείας της Ιατρικής Σχολής με ερευνητικό αντικείμενο  “Απολιποπρωτείνες και Αγγειοπάθεια”, υπό την καθοδήγηση της  Ε.  Καθ. κ. Α. Αστερίου. Ο επιστημονικός φορέας ήταν το Πανεπιστήμιο Αθηνών. (Υπουργείο Παιδείας) Ερευνητικό πρόγραμμα Αρ.(8892/92). (Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής)

1990

Συμμετείχα σε ερευνητικό πρόγραμμα διαφώτισης με Επιστημονικό φορέα ήταν το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας . Διαπαιδαγώγηση και αξιολόγηση των γνώσεων των μαθητών Γυμνασίου – Λυκείου του Νομού Κορινθίας,  όσον αφορά την πρόληψη του Συνδρόμου Ανοσολογικής Ανεπάρκειας  Κ.Υ. Λουτρακίου . Tα αποτελέσματα ανακοίνωσα σε επιστημονική Συνεδρία .
1988-89

Συμμετείχα στις ερευνητικές εργασίες της Α’ Παιδ/κής Κλινικής, Νoσ/μείου Παίδων “Π. & Α. Κυριακού”, αποτελέσματα των οποίων παρουσιάσαμε σε Επιστημονικές Συνεδρίες. ( Δ/ντής κ. Χ. Μπαρτσόκας )

1987-89

Συμμετείχα ενεργά σε ερευνητικά πρωτόκολλα του Πειραματικού Χειρουργείου της Α’ Χειρ/κής Κλινικής (Καθ.κ. Π. Μπάλας) και σε ερευνητικές εργασίες των οποίων ανακοίνωσα αποτελέσματα σε Επιστημονικές Συνεδρίες

1986-87

Συμμετείχα στις ερευνητικές εργασίες της Α’ Χειρ/κής Κλινικής του 401 Γ.Σ.Ν. Αθηνών και παρουσίασα αποτελέσματα των εργασιών σε   Επιστημονικές Συνεδρίες. (Δ/ντής κ. Ι. Ψαθάς)

1986

Συνεργάστηκα και συμμετείχα  στη διεξαγωγή Ερευνητικής  μελέτης , για τις Παθήσεις της  Σπονδυλικής  Στήλης  και του Άκρου  Ποδός  , Ερευνητικό Κέντρο ” Θ.  Γαροφαλίδης “, Ορθοπεδική Κλινική  Πανεπιστημίου  Αθηνών Κ.Α.Τ. ( Καθ. κ. Γ. Χαρτοφυλακίδης ) Θέμα:”Επιδημιολογική μελέτη Κάτω Ακρων και Σπονδυλικής  Στήλης σε Ελληνες Κληρωτούς”.  Ο φορέας που κάλυπτε το πρόγραμμα ήταν το Γ΄ Επιτελικό Γραφείο του Γ.Ε.Σ.  και το Υπουργείο Παιδείας . Σε τμήμα της μελέτης αυτής, απενεμήθη το Α’ Βραβείο των ε.α. Αξ/κων Υγειον/κού στο ΙΑ’ Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων , Θεσ/κη  1986 .

1981-82

Συμμετείχα σε  ερευνητικά προγράμματα ως υποβοηθός  ( υπότροφος  Ι.Κ.Υ. φοιτητής ) στο  Εργαστήριο της Βιολογικής Χημείας , όπως  και στην εκπόνηση  (2) Διατριβών για Διδακτορία και (1) Υφηγεσίας ( Καθ. κ. Ι. Μοίρας ) .
Κατά το  ίδιο χρονικό  διάστημα συνεργάστηκα υπό την άμεση επίβλεψη  του Ε. Καθ. κ. Ι. Μπράμη και σε ερευνητικά πρωτόκολλα  της Α’ Χειρ/κής Κλινικής του Παν/μίου Αθηνών , που  εκτελούντο στο  αναφερόμενο Εργαστήριο . ( Καθ. κ. Π. Χρυσοσπάθης ) .
Τα ερευνητικά προγράμματα αφορούσαν:
1) τη μελέτη της παγκρεατικής αναγέννησης ,
2) στην επίδραση του παράγοντος  “C-parvum” στην παραβιωτική νόσο ,
3) τη δράση των Τ-λεμφοκυττάρων σε πειραματικά πρωτόκολλα με πειραματόζωα mouse P 450 και
4) σε πυλαιοσυστηματικές αναστομώσεις  στην αντιμετώπιση πυλαίας υπέρτασης που είχε προκληθεί  χειρουργικά σε πειραματόζωα ( Rats )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *