Νέα

Φωτογραφίες

 

Υποτροπή ευμεγέθους μετεγχειρητικής κοιλιοκήλης (καταλαμβάνουσα όλο το πρόσθιο κοιλιακό τοίχωμα) (ιδία περίπτωση)
Αποκατάσταση της κοιλιοκήλης (έχουσα καλώς μετά πάροδο 2 ετών) (ιδία περίπτωση)
Στρωματικοί Όγκοι (GIST) λεπτού εντέρου (ιδία περίπτωση)
Οξεία χολοκυστίτιδα (ιδία περίπτωση)
Περιεσφιγμένη κοιλιοκήλη (ιδία περίπτωση)
Παρασκεύασμα (δε) κολεκτομής (ιδία περίπτωση)
Aποκατάσταση λίαν ευμεγεθους μετεγχειρητικής κοιλιοκηλης (ιδία περίπτωση)
Μαζική εντερεκτομή λεπτού εντέρου (ιδία περίπτωση)
Κοιλιοπερινεϊκή ορθοσιγμοειδεκτομή (ιδία περίπτωση)

Ολική γαστρεκτομή (ιδία περίπτωση)
Αιμορροϊδοπηξία κατά Longo (ιδία περίπτωση)
Εσωτερική κήλη (ιδία περίπτωση)
Ολική Θυρεοειδεκτομή και παραθυρεοειδεκτομή (ιδία περίπτωση)
Έσω λοξή βουβωνοκήλη (ιδία περίπτωση)
En block Εκτομή Λεπτού και Παχέος Εντέρου (ιδία περίπτωση)
Lap Χολοκυστεκτομή (ιδία περίπτωση)
Ισχαιμία Εντέρου (ιδία περίπτωση)
Αιμορροιδοπάθεια (ιδία περίπτωση)
Αποκατάσταση Πεπτικού μετά από ολική γαστρεκτομή (ιδία περίπτωση)
Γαγγραινώδης Χολοκυστίτις (ιδία περίπτωση)
Ειλεοτυφλικός εγκολεασμός (ιδία περίπτωση)
Ερευνητική Χοληφόρων. Χολοπεπτική Αναστόμωση (ιδία περίπτωση)
Ευμεγέθης Μετεγχειρητική Κοιλιοκήλη (ιδία περίπτωση)
Ισχαιμία Εντέρου (ιδία περίπτωση)
Ισχαιμία Κόλου (ιδία περίπτωση)
Ισχαιμία Λεπτού Εντέρου (ιδία περίπτωση)
Ισχαιμία Λεπτού κσι Παχέος Εντέρου (ιδία περίπτωση)
Κοιλιοπερινεική Ορθοσιγμοειδεκτομή (ιδία περίπτωση)
Ο Διευθυντής Μ. Παπασταματίου με τον Ε.Μαρκουλή
Ο Διευθυντής με τον κύριο Κουτσούκο και τον κύριο Σκλεπάρη
Ολική Γαστρεκτομή (ιδία περίπτωση)
Ολική Θυρεοειδεκτομή (ιδία περίπτωση)
Παρασκεύασμα Γαστρεκτομής (ιδία περίπτωση)
Παρασκευασμα Ολικής Γαστρεκτομής και Επιπλοεκτομής (ιδία περίπτωση)
Περισφιγμενη Οσχεοκηλη (ιδία περίπτωση)
Τυπική Αιμορροιδεκτομή κατά Milligan-Morgan (ιδία περίπτωση)
Eντεροαναστόμωση με χρήση συρραπτικών (ιδία περίπτωση)
Νέκρωση Α’ μοίρας λεπτού εντέρου (ιδία περίπτωση)
Γαστρεκτομή (ιδία περίπτωση)
Διάτρηση 12δακτύλου (ιδία περίπτωση)
Διάτρηση στομάχου (ιδία περίπτωση)
Εσωτερική κήλη (ιδία περίπτωση)
Ισχαιμία λεπτού εντέρου (ιδία περίπτωση)
Ισχαιμία τυφλού (ιδία περίπτωση)
Μόρφωμα λεπτού εντέρου (ιδία περίπτωση)
Εργώδης Λαπαροσκοπική Χολοκυστεκτομή (ιδία περίπτωση)
Ολική θυρεοειδεκτομή (ιδία περίπτωση)
Συμφυτικο Ca εντέρου (ιδία περίπτωση)
Γαστροτομή (ιδία περίπτωση)
Ολ. Θυρεοδεκτομή + Λεμφ. (ιδία περίπτωση)
Κολεκτομή (ιδία περίπτωση)
Ισχαιμία Λεπτού Εντέρου (ιδία περίπτωση)
Μαστεκτομή (ιδία περίπτωση)
Κολοκολική Αναστόμωση (ιδία περίπτωση)
Γιγαντιαία σπληνεκτομή (ιδία περίπτωση)
Υποτροπή συριγγιοποιηθείσας κύστης κόκκυγος (ιδία περίπτωση)
Κιρσοκήλη (ιδία περίπτωση)
Ολ. Θυρεοδεκτομή (ιδία περίπτωση)
Ολ. Θυρεοδεκτομή (ιδία περίπτωση)
Eυμεγέθης οσχεοκήλη(ιδία περίπτωση)
Ισχαιμία Εντέρου (ιδία περίπτωση)
Κοιλιοπερινεϊκή ορθοσιγμοειδεκτομή (ιδία περίπτωση)

Ολική γαστρεκτομή (ιδία περίπτωση)
Αιμορροϊδοπηξία κατά Longo (ιδία περίπτωση)
Εσωτερική κήλη (ιδία περίπτωση)
Ολική Θυρεοειδεκτομή και παραθυρεοειδεκτομή (ιδία περίπτωση)
Έσω λοξή βουβωνοκήλη (ιδία περίπτωση)
En block Εκτομή Λεπτού και Παχέος Εντέρου (ιδία περίπτωση)
Lap Χολοκυστεκτομή (ιδία περίπτωση) (2)
Lap Χολοκυστεκτομή (ιδία περίπτωση)
Αιμορροιδοπάθεια (ιδία περίπτωση)
Αποκατάσταση Πεπτικού μετά από ολική γαστρεκτομή (ιδία περίπτωση)
Γαγγραινώδης Χολοκυστίτις (ιδία περίπτωση)
Ειλεοτυφλικός εγκολεασμός (ιδία περίπτωση)
Ερευνητική Χοληφόρων. Χολοπεπτική Αναστόμωση (ιδία περίπτωση)
Ευμεγέθης Μετεγχειρητική Κοιλιοκήλη (ιδία περίπτωση)
Ισχαιμία Εντέρου (ιδία περίπτωση)
Ισχαιμία Κόλου (ιδία περίπτωση)
Ισχαιμία Λεπτού Εντέρου (ιδία περίπτωση)
Ισχαιμία Λεπτού κσι Παχέος Εντέρου (ιδία περίπτωση)
Κοιλιοπερινεική Ορθοσιγμοειδεκτομή (ιδία περίπτωση)
Ο Διευθυντής Μ. Παπασταματίου με τον Ε.Μαρκουλή και την Μ…
Ο Διευθυντής με τον κύριο Κουτσούκο και τον κύριο Σκλεπάρη
Ολική Γαστρεκτομή (ιδία περίπτωση)
Ολική Θυρεοειδεκτομή (ιδία περίπτωση)
Παρασκεύασμα Γαστρεκτομής (ιδία περίπτωση)
Παρασκευασμα Ολικής Γαστρεκτομής και Επιπλοεκτομής (ιδία περίπτωση)
Περισφιγμενη Οσχεοκηλη (ιδία περίπτωση)
Τυπική Αιμορροιδεκτομή κατά Milligan-Morgan (ιδία περίπτωση)
Eντεροαναστόμωση με χρήση συρραπτικών (ιδία περίπτωση)
Νέκρωση Α’ μοίρας λεπτού εντέρου (ιδία περίπτωση)
Γαστρεκτομή (ιδία περίπτωση)
Διάτρηση 12δακτύλου (ιδία περίπτωση)
Διάτρηση στομάχου (ιδία περίπτωση)
Εσωτερική κήλη (ιδία περίπτωση)
Ισχαιμία λεπτού εντέρου (ιδία περίπτωση)
Ισχαιμία τυφλού (ιδία περίπτωση)
Μόρφωμα λεπτού εντέρου (ιδία περίπτωση)
Εργώδης Λαπαροσκοπική Χολοκυστεκτομή (ιδία περίπτωση)
Ολική θυρεοειδεκτομή (ιδία περίπτωση)
Συμφυτικο Ca εντέρου (ιδία περίπτωση)
Γαστροτομή (ιδία περίπτωση)
Ολ. Θυρεοδεκτομή + Λεμφ. (ιδία περίπτωση)
Κολεκτομή (ιδία περίπτωση)
Ισχαιμία Λεπτού Εντέρου (ιδία περίπτωση)
Μαστεκτομή (ιδία περίπτωση)
Κολοκολική Αναστόμωση (ιδία περίπτωση)
Γιγαντιαία σπληνεκτομή (ιδία περίπτωση)
Υποτροπή συριγγιοποιηθείσας κύστης κόκκυγος (ιδία περίπτωση)
Κιρσοκήλη (ιδία περίπτωση)
Ολ. Θυρεοδεκτομή (ιδία περίπτωση)
Ολ. Θυρεοδεκτομή (ιδία περίπτωση)
Eυμεγέθης οσχεοκήλη(ιδία περίπτωση)
Κύστη Κόκκυγος (ιδία περίπτωση)
Εγκολεασμός́ ΛΕ ΠΕ (ιδία περίπτωση)
Μετεγχειρητική κοιλιοκήλη – νέκρωση λεπτού εντέρου (ιδία περίπτωση)
Διάτρηση ορθοσιγμοειδούς ως επιπλοκή κολοσκόπησης (ιδία περίπτωση)
Λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή – παρασκευή στοιχείων (ιδία περίπτωση)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *