Προσφώνηση Προέδρου Δρ. Μ. Παπασταματίου της 3ης Ημερίδας του Επαγγελματικού Συμβουλίου ΕΧΕ, 26/9/2020

Μήνυμα για τον κορονοϊό του Δρ. Μ. Παπασταματίου, Αθήνα 4/5/2020

Ακαδημαϊκοί μεταπτυχιακοί τίτλοι

2013

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ Β' ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Ν.Ι. "ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ - πρ. η Αγία Όλγα".

2009

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 7ου ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΚΑ- ΕΤΑΜ.

2004-2005

Διδάσκων Καθηγητής  στους 6ετείς Φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών στην Α’ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Αθηνών

2000-σήμερα

Τίτλος Διδάσκοντος Καθηγητή στα μετεκπαιδευτικά μαθήματα Επιστημονικού Συμβουλίου της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας

1991

Fellow research στο Χειρουργικό Τμήμα του Νοσοκομείου "St. Elisabeth" στο Tilburg , Holland  (Hand of the Surgical Dept. Mr. Van der Werken MD., Phd.)

Επιστημονικός Συνεργάτης  με προσόντα Καθηγητή Α΄ Βαθμίδος στο μάθημα της Χειρουργικής και Πρώτων Βοηθειών  στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό   Ίδρυμα  Αθηνών  (Τ.Ε.Ι)  στο Τμήμα  Βασικών Ιατρικών Μαθημάτων  της Σχολής Υγείας και Πρόνοιας. Ανάθεση διδασκαλίας επί 10ετία των μαθημάτων στα Τμήματα: 1) Φυσικοθεραπείας , 2)  Επισκεπτών Δημοσίας και Κοινωνικής Υγιεινής , 3) Μαιών , 4) Εργοθεραπείας , 5)  Νοσηλευτικής (Α’)  6) Νοσηλευτικής (Β’) και 7) Οπτικώ

Διδακτορική Διατριβή από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (Χειρουργικός και Μορφολειτουργικός Τομέας ) με θέμα: "Επίπεδα στον ορό της Lp(a) λιποπρωτείνης σε ασθενείς με περιφερική αγγειοπάθεια των κάτω άκρων" (αρ. Πρωτ: 2302-22/12/92)

 

Δραστηριότητες Επαγγελματικού Συμβουλίου ΕΧΕ 2019-2021

Πρόεδρος Δ.Σ. Επαγγελματικού Συμβουλίου της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας 2019-2020

Πρόεδρος Δ.Σ. Επαγγελματικού Συμβουλίου της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας 2017-2018

Αναζήτηση