Προσφώνηση Προέδρου Δρ. Μ. Παπασταματίου της 3ης Ημερίδας του Επαγγελματικού Συμβουλίου ΕΧΕ, 26/9/2020

Μήνυμα για τον κορονοϊό του Δρ. Μ. Παπασταματίου, Αθήνα 4/5/2020

Κοινωνικές εκδηλώσεις

 

  

Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Α' ΠΠΚ ΓΝ "Ιπποκράτειο" Αθηνών. Στρογγυλό τραπέζι Επαγγελματικού Συμβουλίου ΕΧΕ 21/11/2017
ΓΝ Νέας Ιωνίας Κωνσταντωπούλιο (Πρώην "Αγία Όλγα"), Αθήνα 23/11/2017

31ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής και Διεθνές Φόρουμ, Αθήνα 21-24 Νοεμβρίου 2018​

31ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής και Διεθνές Φόρουμ, Αθήνα 21-24 Νοεμβρίου 2018​

2η Ημερίδα του Επαγγελματικού Συμβουλίου της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας, Αθήνα 5/11/2018.
Πρόεδρος: Δρ. Μ. Παπασταματίου

2η Ημερίδα του Επαγγελματικού Συμβουλίου της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας, Αθήνα 5/11/2018

2η Ημερίδα του Επαγγελματικού Συμβουλίου της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας, Αθήνα 5/11/2018

2η Ημερίδα του Επαγγελματικού Συμβουλίου της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας, Αθήνα 5/11/2018
Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Α' ΠΠΚ ΓΝ "Ιπποκράτειο" Αθηνών. Στρογγυλό τραπέζι Επαγγελματικού Συμβουλίου ΕΧΕ 21/11/2017
ΓΝ Νέας Ιωνίας Κωνσταντωπούλιο (Πρώην "Αγία Όλγα"), Αθήνα 23/11/2017
Πρώτη Συνεδρίαση Επαγγελματικού Συμβουλίου Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας, Αθήνα 17/2/2017
Κοπή πίτας Επαγγελματικού Συμβουλίου Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας, Αθήνα 12/1/2017
4η Εκπαιδευτική Αγγειολογική Ημερίδα, 14/11/2015
Αγιασμός - Έναρξη μαθημάτων Παθολογικής Ειδικότητας Νοσηλευτικής, 12/10/2015
Προσφώνηση στον νηπιο-βρεφικό σταθμό Νοσοκ. Σωτηρία 2015
Κύρηξη Εργασιών "Ανοικτές Πόρτες" 2015
Δωρεά φαρμακευτικού υλικού από το ΓΝΝΘΑ "Η ΣΩΤΗΡΙΑ", Εκδήλωση ΚΕΔΕ 2015
3rd Clinical Research Conference, 10/12/2014
3rd Clinical Research Conference, 10/12/2014
Εκδήλωση 70 χρόνων 15ου Προσκοπικού
Συστήματος Αθηνών 2015
Πρωτάθλημα Νοσοκομείων 2015
Δ.Σ. ΓΝΝΘΑ "Η Σωτηρία" , Πρόεδρος Δρ. Μ. Ι. Παπασταματίου Συνάντηση Εργασίας Γραφείου Διοικητή 2015
ΓΝΝΘΑ "Η Σωτηρία" - Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική - "κοπή πίτας 2015"
ΓΝΝΘΑ "Η Σωτηρία" - Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική - "κοπή πίτας 2015"
ΓΝΝΘΑ "Η Σωτηρία" - Κέντρο Αναπνευστικής Ανεπάρκειας - "κοπή πίτας 2015"
Δωρεά Ασθενοφόρου. Συνέντευξη τύπου. Νοσοκομείο "Σωτηρία"
3rd clinical conference
Επιχειρησιακή βράβευση 2ο πανελλήνιο συνέδριο διαχείρισης κρίσεων στον τομέα της υγείας
Συνέντευξη στην εφημερίδα Παρόν
29ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και διεθνές "forum" (Διάλεξη)
29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής
3η εκπαιδευτική Αγγειολογική Ημερίδα στο ΓΝΝΘΑ "Η ΣΩΤΗΡΙΑ" 1/11/2014
Με τον Καθηγητή Π. Μπάλα στην εκδήλωση της Ακαδημίας Αθηνών 22/10/14
Χαιρετισμός εκδήλωσης Ιατροβιολογικού Κέντρου της Ακαδημίας Αθηνών
Κατάθεση στεφάνου στο μνημείο Σοφίας Σλήμαν
Κατάθεση στεφάνου στο μνημείο Σοφίας Σλήμαν
Βράβευση ιατρού του ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Ήρας Τσιμάρα Παπασταματίου 1/10/2014
Αγιασμός στην ΕΠΑΣ «ΣΟΦΙΑ ΣΛΗΜΑΝ»
Αγιασμός στην ΕΠΑΣ «ΣΟΦΙΑ ΣΛΗΜΑΝ»
Αγιασμός με την ανάληψη καθηκόντων Διοικητού
του Γενικού Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών "Η Σωτηρία"
Δ.Σ. Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας
ΑΓΙΑΣΜΟΣ Α' ΧΡΟΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΧΚ
ΑΓΙΑΣΜΟΣ Α' ΧΡΟΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΧΚ
ΑΓΙΑΣΜΟΣ Α' ΧΡΟΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΧΚ
ΑΓΙΑΣΜΟΣ Α' ΧΡΟΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΧΚ
ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΧΕ
ΑΛΤΑΜΙΡΑ ΚΟΛΩΝΑΚΙ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΒΧ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
ΔΣ ΕΧΕ
ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΒΧΚ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΙΟΥΠΙΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΒΧΚ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΙΟΥΠΙΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΒΧΚ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΙΟΥΠΙΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
ΕΝΑΡΞΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΧΕ
ΕΝΑΡΞΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΧΕ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΑΓΙΑΣΜΟΣ Α' ΧΡΟΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΧΚ
1η ΗΜΕΡΊΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1η ΗΜΕΡΊΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ2
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΧΕ 1
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΧΕ 2
Νοσοκομείο Θ.Π. Παμμακαριστος "κοπή πίτας 2013"
Στο γραφείο μου στο Γ.Ν.Θ.Π. Παμμακαριστος με την Αδ. Θεοδοσία
 

Δραστηριότητες Επαγγελματικού Συμβουλίου ΕΧΕ 2019-2021

Πρόεδρος Δ.Σ. Επαγγελματικού Συμβουλίου της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας 2019-2020

Πρόεδρος Δ.Σ. Επαγγελματικού Συμβουλίου της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας 2017-2018

Αναζήτηση