Τελευταία Νέα

Προσφώνηση Προέδρου Δρ. Μ. Παπασταματίου της 3ης Ημερίδας του Επαγγελματικού Συμβουλίου ΕΧΕ, 26/9/2020

Μήνυμα για τον κορονοϊό του Δρ. Μ. Παπασταματίου, Αθήνα 4/5/2020

√ Πρώτη Συνεδρίαση του Επαγγελματικού Συμβουλίου της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας, Αθήνα 17/2/2017

Την Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση του Επαγγελματικού Συμβουλίου της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας στην Αθήνα. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Συμβουλίου έγιναν  στο πλαίσιο των εργασιών του 30oυ Πανελλήνιου Συνέδριου Χειρουργικής και διεθνούς forum  που έλαβε χώρα στη  Θεσσαλονίκη.

Εξελέγησαν: Πρόεδρος ο κ. Μιλτιάδης Παπασταματίου, Αντιπρόεδρος ο κ. Νικόλος Μπλιούρας, Γραμματέας ο κ. Κωνσταντίνος Τεπετές, Ταμίας ο κ. Ιωάννης Μαρουλής, και Σύμβουλοι οι κ. κ. Κωνσταντίνος Αλμπανόπουλος και Δημήτρης Χατζάκης.

Στόχος του Επαγγελματικού Συνεδρίου της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας είναι η προαγωγή των ευρύτερων επαγγελματικών θεμάτων των μελών της, η με κάθε σύννομο τρόπο προστασία της ειδικότητας, η προαγωγή και αναβάθμιση της χειρουργικής ειδικότητας, καθώς και η εκπροσώπηση της χώρας μας στα οικεία όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το  Συμβούλιο αποφάσισε την διεξαγωγή 2ης Επιστημονικής Ημερίδας, που θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο του 2017 στην Αθήνα και κατά την διάρκεια της οποίας  θα παρουσιαστούν  οι προβληματισμοί από την άσκηση του επαγγέλματος του γενικού χειρουργού στην χώρα μας, θα αναπτυχθούν τα νέα δεδομένα στον χώρο της υγείας που αφορούν τον χειρουργό, καθώς επίσης θα συζητηθούν οι προβληματισμοί του νέου χειρουργού μετά την ειδικότητα, όπως οι επαγγελματικές επιλογές και το μέλλον του.

Last Updated (Sunday, 19 February 2017 11:02)

 

Δραστηριότητες Επαγγελματικού Συμβουλίου ΕΧΕ 2019-2021

Πρόεδρος Δ.Σ. Επαγγελματικού Συμβουλίου της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας 2019-2020

Πρόεδρος Δ.Σ. Επαγγελματικού Συμβουλίου της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας 2017-2018

Αναζήτηση