Τελευταία Νέα

Προσφώνηση Προέδρου Δρ. Μ. Παπασταματίου της 3ης Ημερίδας του Επαγγελματικού Συμβουλίου ΕΧΕ, 26/9/2020

Μήνυμα για τον κορονοϊό του Δρ. Μ. Παπασταματίου, Αθήνα 4/5/2020

Οργανωτής Επιστημονικών Συνεδρίων, Σεμιναρίων και Στρογγυλών τραπεζών

(Από την Θέση του Προέδρου/Αντιπροέδρου/Γραμματέα/Ταμία/Συντονιστού/Σχολιαστού)

 

2013 Συντονιστής Στρογγυλού Τραπεζιού “Καλοήθεις Παθήσεις Πρωκτού” στα Εκπαιδευτικά Μαθήματα Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας

2012 Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής 18ου Επιστημονικού Συνεδρίου Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος & 6ου Διεθνούς Forum Φοιτητών Ιατρικής και Νέων Ιατρών Ελλάδος στην Αθήνα

2012 Πρόεδρος Στρογγυλής Τράπεζας Επαγγελματικού Συμβουλίου 28ου Πανελληνίου Συνεδρίου Χειρουργικής-Διεθνούς Χειρουργικού Forum “Προβληματισμοί από την Άσκηση του Επαγγέλματος του Γενικού Χειρουργού στην Ελλάδα Σήμερα»

2012 Εκπρόσωπος της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας στην Επιτροπή Μελέτης των Οδηγιών Συνταγογράφησης προς τους Γιατρούς από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών

2011 Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων

2011 Μέλος Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων Παραρτήματος Καυτατζόγλου

2011 Συντονιστής Στρογγυλού Τραπεζιού Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων Επιστημονικού Συμβουλίου Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας "Χειρουργικές Τεχνικές, Χρόνοι Ανοιχτής & Λαπαροσκοπικής Δεξιάς Ημικολεκτομής" στο Νοσοκομείο "Ερρίκος Ντυνάν"

2011 Πρόεδρος 1ης Ημερίδας Επαγγελματικού Συμβουλίου Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας στο Ξενοδοχείο Hilton στην Αθήνα

2011 Πρόεδρος Στρογγυλού Τραπεζιού 1ης Ημερίδας Επαγγελματικού Συμβουλίου Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας στο Ξενοδοχείο Hilton "Τα Νέα Δεδομένα στο Χώρο της Υγείας για το Γενικό Χειρουργό-Οι αλλαγές"

1994-2011 Μέλος Συμβουλίου Επιτροπής Μεταπτυχιακής Εκπαίδευσης στη Χειρουργική της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας

2010 Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής 7ου Νοσοκομείου ΙΚΑ

2010 Πρόεδρος Επαγγελματικού Συμβουλίου Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας

2010 Συντονιστής Στρογγυλού Τραπεζιού Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας ¨Αντιμετώπιση Επιπλοκών στη Χειρουργική του Πρωκτού"

2010 Συντονιστής Στρογγυλού Τραπεζιού 27ου Πανελληνίου Συνεδρίου Χειρουργικής-Διεθνούς Χειρουργικού Forum "Αντιμετώπιση Επιπλοκών στη Χειρουργική του Πρωκτού" στο Ξενοδοχείο Hilton

2009 Τιμητική Πρόσκληση Μεταμοσχευμένων Καρδιάς Ελλάδας-Κύπρου

2009 Συντονιστής Στρογγυλού Τραπεζιού Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας "Νόσος Του Crown" στο Νοσοκομείο "Ερρίκος Ντυνάν"

2009 Σχολιαστής Στρογγυλού Τραπεζιού 9ου Ελληνοκυπριακού Χειρουργικού Συνεδρίου στο Ξενοδοχείο Hilton στη Λευκωσία

2009 Ταμίας ΔΣ Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας (καπότιν πανελλήνιας επανεκλογής από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας)

2009 Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής Στρογγυλού Τραπεζιού "Ειδικά Προβλήματα στη Χειρουργική Ογκολογία Ήπατος, Παγκρέατος & Χοληφόρων" στην Κύπρο

2009 Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής Επιστημονικής Ημερίδας Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας "Νεότερες Εξελίξεις στη Μοριακή Βιολογία & τη Χειρουργική του Καρκίνου του Παχέος Εντέρου"

2009 Συμμετοχή στην Οργάνωση Ημερίδας "Αιμορραγίες Πεπτικού, Αντιμετώπιση Πολυτραυματία, Σύγχρονες Απόψεις, Δημιουργώντας το Νέο Χειρουργό-από την Ιπποκράτειο Σκέψη στη Σύγχρονη Τεχνολογία, Πρώιμος Καρκίνος Μαστού, Ρομποτική Χειρουργική" 35ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο

2008 Ταμίας Οργανωτικής Επιτροπής 26ου Πανελληνίου Συνεδρίου Χειρουργικής-Διεθνές Χειρουργικό Forum Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας

2008 Συντονιστής Στρογγυλού Τραπεζιού "Σύγχρονη Αντιμετώπιση Χειρουργικών Παθήσεων Παγκρέατος" 26ου Πανελληνίου Χειρουργικού Συνεδρίου & Διεθνούς Forum Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας

2008 Πρόεδρος Video VI "Λαπαροσκοπική & Ρομποτική Χειρουργική" 26ου Πανελληνίου Χειρουργικού Συνεδρίου & Διεθνούς Forum Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας

2008 Ταμίας ΔΣ Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας (κατόπιν πανελλήνιας επανεκλογής από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας)

2003-2008 Μέλος Τριμελούς Επιτροπής Χορήγησης Υποτροφιών Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας

2003-2008 Μέλος Συντακτικής Επιτροπής & Υπεύθυνος Ύλης Περιοδικού Τριμηνιαίας Έκδοσης "Ιατρική Επιθεώρηση ΙΚΑ"

2007 Ειδικός Γραμματέας 22ου Διεθνούς Συνεδρίου Υδατιδώσεως-Εχινοκοκκιάσεως & Διεθνούς Συμποσίου Ζωονόσων στην Αθήνα

2007 Αντιπρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής 8ου Ελληνοκυπριακού Χειρουργικού Συνεδρίου στην Κύπρο

2007 Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων

2007 Αντιπρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής Διημερίδας Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας στη Λάρισα

2006 Γραμματέας ΔΣ Επαγγελματικής Ένωσης Ελλήνων Χειρουργών

2006 Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής & Ταμίας 25ου Πανελληνίου Χειρουργικού Συνεδρίου &

Διεθνούς Forum Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας στην Αθήνα

2006 Πρόεδρος Συνεδρίων "Ca Στομάχου, Χοληρόρα, Λαπαροσκοπική Χολοκυστεκτομή-Χοληφόρα Video Παρουσίαση" 25ου Πανελληνίου Χειρουργικού Συνεδρίου & Διεθνούς Forum Ελληνικής

Χειρουργικής Εταιρείας στην Αθήνα

2006 Συντονιστής Στρογγυλού Τραπεζιού στα Μεταπτυχιακά Μαθήματα (ΣΤ' Σεμινάριο) Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας "Συνήθεις Καλοήθεις Παθήσεις του Πρωκτού"

2006 Ταμίας Οργανωτικής Επιτροπής Επιστημονικής Διημερίδας Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας "Τεχνολογικές Εξελίξεις στη Χειρουργική Πράξη"

2006 Ταμίας ΔΣ & Επιστημονικού Συμβουλίου Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας (κατόπιν πανελλήνιας επανεκλογής από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας)

2006 Προσκεκλημένος από το Δήμαρχο Κύμης ως Αντιπρόσωπος Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας στην Εκδήλωση των Εγκαινίων του Εθνικού Ινστιτούτου Τεκμηρίωσης, Πληροφόρησης & Έρευνας του Καρκίνου "Γ. Ν. Παπανικολάου" στην Κύμη Ευβοίας

2006 Ταμίας 32ου Ετήσιου Πανελλήνιου Ιατρικού Συνεδρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

2006 Πρόεδρος Διάλεξης "Χειρουργικές Παθήσεις Πρωκτού" 10ου Παγκυπριακού Χειρουργικού Συνεδρίου "Παθήσεις Παχέος Εντέρου, Πρωκτού & Μαστού" στην Κύπρο

2006 Συντονιστής Στρογγυλού Τραπεζιού με Θέμα "Αιμορραγίες Πεπτικού" της Επιστημονικής Διημερίδας Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας στην Ερμούπολη της Σύρου

2006 Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής Επιστημονικής Διημερίδας Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας στην Ερμούπολη της Σύρου

2006 Πρόεδρος Διάλεξης Επιστημονικής Διημερίδας Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας "Το Μεταβαλλόμενο Πρόσωπο της Γενικής Χειρουργικής" στην Ερμούπολη της Σύρου

2006 Πρόεδρος στο Symposium II for Surgeons & Nursing Personnel, 19th European Congress on Surgical Infections "Vac versus Star" στην Αθήνα

2005 Εκπρόσωπος Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας στη Συνάντηση Διαβούλευσης για την Ποιότητα, την Ασφάλεια & το Εθνικό Σύστημα Πληροφοριών στον Τομέα Υγείας του Υπουργείου Υγείας-Πρόνοιας

2005 Γραμματέας Οργανωτικής Επιτροπής Χειρουργικού Συμποσίου Κεντρικής Ελλάδας Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας στη Λάρισα

2005 Αντικαταστάτης Σεβασμιότατου Ανάργυρου στο XXth Conference Internationale "The Human Genoma" στο Βατικανό

2005 Συντονιστής Στρογγυλού Τραπεζιού στα Μεταπτυχιακά Μαθήματα (Ζ' Σεμινάριο) Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας "Ενδοσκοπικές Μέθοδοι-Νεότερα Δεδομένα"

2005 Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής & Πρόεδρος Ελευθέρων Ανακοινώσεων 7ου Ελληνοκυπριακού Χειρουργικού Συνεδρίου στην Κύπρο

2005 Ταμίας Οργανωτικής Επιτροπής Επιστημονικής Ημερίδας Θεμάτων Γενικού Χειρουργικού Ενδιαφέροντος Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας στην Άρτα

2005 Συντονιστής Στρογγυλού Τραπεζιού στα Μεταπτυχιακά Μαθήματα (Β' Σεμινάριο) της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας "Χειρουργική Θυρεοειδούς Αδένος-Κακοήθεις Παθήσεις"

2005 Ταμίας ΔΣ & Επιστημονικού Συμβουλίου Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας (κατόπιν πανελλήνιας επανεκλογής από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας)

1995-2005 Μέλος Επιτροπής Εκπαίδευσης Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας

2004 Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής & Ταμίας 24ου Πανελληνίου Συνεδρίου Χειρουργικής Εταιρείας στη Θεσσαλονίκη

2004 Πρόεδρος στο Πλαίσιο των Εργασιών του Πανελληνίου Χειρουργικού Συνεδρίου Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας σε Συνεδρίες Ελευθέρων Ανακοινώσεων στη Θεσσαλονίκη

2004 Ταμίας Οργανωτικής Επιτροπής Πανελλήνιου Χειρουργικού Συνεδρίου Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας στη Θεσσαλονίκη

2004 Συντονιστής Στρογγυλού Τραπεζιού στα Μεταπτυχιακά Μαθήματα της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας "Μετεγχειρητικές Επιπλοκές στη Γενική Χειρουργική"

2004 Ταμίας ΔΣ & Επιστημονικού Συμβουλίου Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας (κατόπιν πανελλήνιας επανεκλογής από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας)

2003 Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής 6ου Ελληνοκυπριακού Χειρουργικού Συνεδρίου στην Κύπρο

2003 Συμμετοχή στο Προεδρείο για την Παρουσίαση Διαλέξεων στα Μεταπτυχιακά Μαθήματα της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας

2003 Μέλος Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής στις Γενικές Εξετάσεις στα Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας

2003 Μέλος Πενταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής "Στέγη" Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας

2003 Μέλος Επιτροπής Ελέγχου Φαρμάκων (συσταθείσα από το Διοικητή του ΙΚΑ)

2003 Ταμίας ΔΣ & Επιστημονικού Συμβουλίου Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας (κατόπιν πανελλήνιας επανεκλογής από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας)

2002-2003 Μέλος Επιτροπών Προμηθειών (Λαπαροσκοπικών Μηχανημάτων, Χειρουργικών Εργαλείων προοριζόμενα για Νοσοκομεία του ΙΚΑ)

2002 Μέλος Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής στις Γενικές Εξετάσεις στα Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας

2002 Γραμματέας ΔΣ Γενικού Νοσοκομείου Θείας Πρόνοιας "Η Παμμακάριστος"

2002 Συμμετοχή στη Σύνθεση & Επιμέλεια Προγράμματος Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων Χειρουργικής της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρεία

2002 Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής Επιστημονικής Διημερίδας Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας

2002 Συντονιστής Στρογγυλού Τραπεζιού στα Μεταπτυχιακά Μαθήματα Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας "Διαγνωστική Προσέγγιση Οξέων Χειρουργικών Συμβαμάτων"

2002 Εκπρόσωπος ΔΣ Νοσοκομείου Θείας Πρόνοιας "Η Παμμακάριστος" στην Επιστημονική Ημερίδα-Α. Πε. Σ. Υ. Αττικής για το 1 Έτος Λειτουργίας "Επένδυση στο Μέλλον της Υγείας'" στην Αθήνα

2001 Προσκεκλημένος Πρόεδρος σε Χειρουργική Θεματική Συνεδρία Ελευθέρων Ανακοινώσεων 27ου Πανελληνίου Ιατρικού Συνεδρίου

2000 Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής Ημερίδας της Επιτροπής Εκπαίδευσης της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας στην Πρέβεζα

2000 Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής Ημερίδας της Επιτροπής Εκπαίδευσης της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας στην Καλαμπάκα

2000 Μέλος Διανοσοκομειακής Οργανωτικής Επιτροπής Νοσοκομείων ΙΚΑ 2ης Συνάντησης στα Πλαίσια του 26ου Πανελληνίου Ιατρικού Συνεδρίου στην Αθήνα

2000 Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας στην Αλεξανδρούπολη

1999 Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής Διεθνούς Ελληνοκυπριακού Χειρουργικού Συνεδρίου στην Κύπρο

1999 Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής Ημερίδας της Επιτροπής Εκπαίδευσης της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας στα Ιωάννινα

1999 Συμμετοχή στην Οργανωτική Επιτροπή, κατόπιν Προσκλήσεως από το Βατικανό, στο Διεθνές Συνέδριο υπό την Αιγίδα του Πάπα Ιωάννη-Παύλου Β', "Οικονομία και Υγεία"

1997 Γραμματέας Οργανωτικής Επιτροπής 1ης Επιστημονικής Διημερίδας 3ου Νοσοκομείου ΙΚΑ

1997 Τακτικό Μέλος (κατόπιν εκλογής) Επιτροπής Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας

1996 Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής 20ου Πανελληνίου Χειρουργικού Συνεδρίου

1995 Μέλος του "The Greek Friends of Methodist Hospital'

1994 Συμμετοχή στο Προεδρείο 19ου Πανελληνίου Συνεδρίου στη Θεσσαλονίκη, σε Συνεδρία Ελευθέρων Ανακοινώσεων

1993 Γραμματέας 1ου Ελληνοκυπριακού Συνεδρίου στην Κύπρο, σε Συνεδρία Ελευθέρων Ανακοινώσεων

 

Δραστηριότητες Επαγγελματικού Συμβουλίου ΕΧΕ 2019-2021

Πρόεδρος Δ.Σ. Επαγγελματικού Συμβουλίου της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας 2019-2020

Πρόεδρος Δ.Σ. Επαγγελματικού Συμβουλίου της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας 2017-2018

Αναζήτηση