Τελευταία Νέα

Προσφώνηση Προέδρου Δρ. Μ. Παπασταματίου της 3ης Ημερίδας του Επαγγελματικού Συμβουλίου ΕΧΕ, 26/9/2020

Μήνυμα για τον κορονοϊό του Δρ. Μ. Παπασταματίου, Αθήνα 4/5/2020

Συμμετοχή σε επιστημονικές εταιρίες


1.
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας κατόπιν εκλογής 1997 (Ε.Χ.Ε.)
ΜΕΛΟΣ Συμβουλίου ( Επιτροπής ) Μεταπτυχιακής Εκπαίδευσης στη Χειρουργική, της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας Αθηνών, (από το 1994) Μέλος 3/μελούς Εξεταστικής  Επιτροπής στις Γενικές εξετάσεις (2002) στα μετεκπαιδευτικά μαθήματα της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας Ε.Χ.Ε.
Μέλος 5/μελούς Εξεταστικής  Επιτροπής «Στέγης» (2003) της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας Ε.Χ.Ε.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΕΧΕ, 2009- έως σήμερα.

α) EΚΛΟΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Δ.Σ. 2003 ) - ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ 2005 - 2006 - ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ  2007-2008-2009.

Υπηρέτησα σε αυτή τη θέση επί 8ετία.

β) ΤΑΜΙΑΣ Δ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2005 - 2006 Μέλος Επιτροπής Εκπαίδευσης από 1995

γ) ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2006

δ) Εκλογή στη θέση του ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2010-2012.


2.
Ιατρική Εταιρεία Αθηνών από το 1989

3.
Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικής Έρευνας από το 1990  (Ιδρυτικό Μέλος)

4.
International Union of Agiology από το 1988

5.
Ελληνική Αντικαρκινική Δράση - Hellenic Action Against Cancer από το 1990

6.
Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικών Λοιμώξεων από το 1992

7.
Ελληνική Εταιρεία Ενδοσκοπικής Χειρουργικής και άλλων Επεμβατικών Τεχνικών, 1993

8.
Ελληνική Aγγειοχειρουργική Εταιρεία, 1993

9.
"Τhe Greek Friends of Methodist Hospital", 1995

10.
ΤΑΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ μη κερδοσκοπικού ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ "ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ",

2007

11.
ΜΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΗΠΑΤΟΣ – ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ – ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ, 2007


 

Δραστηριότητες Επαγγελματικού Συμβουλίου ΕΧΕ 2019-2021

Πρόεδρος Δ.Σ. Επαγγελματικού Συμβουλίου της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας 2019-2020

Πρόεδρος Δ.Σ. Επαγγελματικού Συμβουλίου της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας 2017-2018

Αναζήτηση