Τελευταία Νέα

Προσφώνηση Προέδρου Δρ. Μ. Παπασταματίου της 3ης Ημερίδας του Επαγγελματικού Συμβουλίου ΕΧΕ, 26/9/2020

Μήνυμα για τον κορονοϊό του Δρ. Μ. Παπασταματίου, Αθήνα 4/5/2020

Ξενόγλωσσες επιστημονικές εργασίες


1. "PYLORO- DUODENAL   MUCOSAL  PROLAPSE"
C. Savas, M. Papastamatiou, S. Toffe, J.Mc. Farland, C. Theodossioy, B. Golematis
A' Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Νοσοκομείο "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ"
Δημοσίευση: Hell. Arm. Forces Med. Review 20 (Suppl.  1): 1986 σελ.99-101
Ιατρική Επιθεώρηση    Ενόπλων   Δυνάμεων.(English  Edition)

2. "PRIMARY PLASMATOCYTOMA OF COLON"
C.  Savas, M. Papastamatiou, J. Jeuings, I, Tefler, C. Theodossiou, J. Psathas
A' Χειρουργική Κλινική 401 Γ.Σ.Ν.Α
Δημοσίευση: Hell. Arm. Forces Med. Review 20 (Suppl. 1): 1986 σελ.83-84
Ιατρική Επιθεώρηση Ενόπλων Δυνάμεων (English Edition)

3. "SOMATOSTATIN AS ADJUVANT THERAPY IN THE MANAGEMENT OF OBSTUCTIVE ILEUS"
Ε. Bastounis, L.Chatzinikolaou, M. Papastamatiou, N.Ioannou
1st Surgical Dept. University of Athens.
1st IGSC Joint Meeting of Surgeons and Gastroenterologists.
Amstredam Academic Medical Center, Netherlands.
Δημοσίευση: 31st Aug-2nd Sept 1989.           

4. "ACUTE CROHN' S DISEASE OF THE LARGE INTESTIVE: REPORTE OF 3 CASES"
E. Bastounis, M. Papastamatiou, L. Chatjnikolaou, N. Ioannou, E. Papalambros, N. Kalachanis.
1st Surgical Department, University of Athens.
Δημοσίευση: Scandinavia Journal of Gastroenterology Vol.24, Sup.158, 1989, p. 150

5. "EARLY COMPLICATION AFTER SURGERY FOR CROHN'S DISEASE"
E. Bastounis, M. Papastamatiou, L. Chatjnikolaou, N. Ioannou, E. Papalambros, A. Tsetis.
1st Surgical  Department, University of Athens.
Δημοσίευση: Scandinavian Journal of Gastroenterology Vol.24, Sup.158, 1989,p.151.

6. "SURGICAL MANAGMENT OF INFECTED ARTERIAL GRAFT"
E. Bastounis, N. Ioannou, L. Hadjinikolaou, M. Papastamatiou, P. Tomos.
1st Surgical Department of the  University of Athens, "LAIKO" Hospital, Athens, GREECE.
2nd Mediterranean Surgical Congress. Crete, Greece, 24-27/6/1989.

7. "ANEURYSMS OF THE INTERNAL ILIAC ARTERY"
E. Bastounis, N. Ioannou, L. Hadjinikolaou, M. Papastamatiou, Georgia Makri, E. Papalambros.
1st Surgical Department of the University of Athens, "LAIKO" Hospital, Athens, GREECE.
2nd Mediterranean Surgical Congress. Crete,Greece, 24-27/6/1989.                   

8. "SOMATOSTATIN AS A USEFUL FACTOR IN THE MANAGMENT OF OBSTRUCTIVE ILEUS"
E. Bastounis, L. Hatjinikolaou, I. Ioannou, M. Papastamatiou, Eugenia   Toumbis,   Georgia  Makri.
1st   Surgical    Department  of  the  University   of  Athens, "LAIKO"  Hospital,  Athens,   GREECE.
Δημοσίευση:  Hepato-Gastroenterology 1989; 36:583-589.

9. "OBSTRUCTIDE UROPATHY - A POTENTIALLY SERIOUS COMPLICATION OF RECONSTRUCTIVE VASCULAR SURGERY"
E.Bastounis, M.Papastamatiou, P.Balas.
1st Surgical Dept. University of Athens.
Vol. 13,No 4, 343-346, Int. Angiology 1994.

10. "ACUTE CROHN'S DISEASE AND THE SURGICAL MANAGMENT"
I.Bastounis,M. Papastamatiou,E. Pikoulis.
1st Surgical Dept. University of Athens.
Yπό ΕΚΤΎΠΩΣΗ στο περιοδικό Ηepato-Gastroenterology 1993.

11. "ASSOCIATION OF LEVELS OF LIPOPROTEIN Lp(a), PLASMA LIPIDS, AND OTHER LIPOPROTEINS WITH PERIFERAL VASCULAR DISEASE (PVD) DOCUMENTED BY ANGIOGRAFY"
M. Papastamatiou, E. Bastounis, A. Salmanides,S. Vavalea, M. Falkonakis.
1st Surgical Dept. University of Athens.
IIIrd Congress of the International Association of Gerontology.
European Region - Clinical Section.
November, 14-17,1996 Thessaloniki - Greece.            

12. "SURGICAL TRETMENT OF PYLORO-DUODENAL MUCOSAL PROLAPSE"
K. Savas, M. Papastamatiou, E. Bastounis, A. Salmanides, M. Falkonakis.
1st Surgical Dept. University of Athens.
IIIrd Congress of the International Association of Gerontology.
European Region - Clinical Section.
November, 14-17,1996 Thessaloniki - Greece. 

13. "SPINAL AND EPIDURAL ANESTHESIA AND THEIR EFFECT ON LUNG MECHANICS    IN SUPRAPUBIC PROSTATECTOMY"
T. Stathopoulou, K. Vagdatli, M. Gotsi,  M. Milona, M. Papastamatiou, C. Costantopoulos.
INTERNATIONAL COLLEGE OF SURGEONS XX EUROPEAN FEDERATION CONGRESS.
September 14-17,1997 Athens - Greece.  

14. "LIPID AND LIPOPROTEIN ABNORMALITIES IN PATIENTS WITH PERIPHERAL VASCULAR DISEASE"
Μ. Papastamatiou, A. Asteriou, E. Bastounis.
1st Surgical Dept. University of Athens & Biochemistry Lab. University ofAthens.
Circulation (1998).

15. "Serum Lp(a) Lipoprotein Levels in Patients with Atherosclerotic Occlusive Disease of  the Lower  Extremities"
Dionyssiou-Asteriou , M. Papastamatiou , I.-A. Vatalas and E. Bastounis
Department of Biological Chemistry and Vascular Unit , First Surgical Department , University of Athens Medical School , Athens , Greece.
Eur  J  Vasc  Endovasc Surg  20 , pages 57-60  (2000).

16. "SERUM APOLIPOPROTEIN AI LEVELS IN ATHEROSCLEROTIC AND DIABETIC PATIENTS"
Eur J Vasc Endovasc Surg. 2002 Aug.24(2) : 161

17. "19th EUROPEAN CONGRESS ON SURGICAL INFECTIONS SYMPOSIUM II < FOR SURGEONS & NURSING PERSONNEL"
Chairmen : M. PAPASTAMATIOY
"VAC versus STAR"
D. HAHNLOSER , D. WITTMANN
Hilton Athens , 25-28/5/2006.

18. "HAS ANYTHING CHANGED IN ACUTE PANCREATITIS"
25ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ – ΔΙΕΘΝΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ 2006  ΕΧΕ .
Hilton Athens , 25/11/2006 .

19. "EVIDENCE BASED SYRGERY"
Δημοσίευση στο « SURGICAL CONGRESS NEWS"
25o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ – ΔΙΕΘΝΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ 2006 ΕΧΕ .
Hilton Athens , 24/11/2006 . 

20. "JUSTIFICATION FOR FETAL SURGERY"
Δημοσίευση στο "SURGICAL CONGRESS NEWS"
25ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ – ΔΙΕΘΝΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ 2006 ΕΧΕ .
Hilton Athens , 25/11/2006 .

21. "ESTIMATION OF PERIPHERAL AORTIOSCLEROTIC COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH RENAL INSUFFICIENCY"
VELEHERIS D. , ELEFTHERIOU G. , PAPASTAMATIOU M. , LIODAKI S. , TSERKEZIS G. , DOUMAS L.
ATHENS , ELECTRA PALACE HOTEL , PLAKA , 28-30/9/2006 .


2002: Dionyssiou-Asteriou A; Papastamatiou M; Vatalas I A; Bastounis E
Serum apolipoprotein AI levels in atherosclerotic and diabetic patients.
European journal of vascular and endovascular surgery : the official journal of the European Society for Vascular Surgery 2002;24(2):161-5.

OBJECTIVE: To evaluate the association between Apolipoprotein AI (ApoAI), Apolipoprotein B100 (ApoB) and the presence of lower limb atherosclerotic occlusive disease. MATERIALS AND METHODS: Serum lipids, lipoprotein fractions, ApoAI, ApoB and Lp(a) were measured in 52 patients (28 diabetics and 24 non-diabetics) with lower limb occlusive disease. They were evaluated according to patients' glucose and compared with those in 75 healthy controls. RESULTS: There was a significant decrease in HDL-cholesterol and ApoAI serum levels (p = 0.000001) and an increase in Lp(a) (p = 0.000001) in patients as compared to controls. No difference was observed in total cholesterol, non HDL-cholesterol or triglycerides. Multiple regression analysis revealed a significant association between low ApoAI (or HDL) levels and the disease as well as between high Lp(a) levels and the disease. ApoAI (p = 0.0003), HDL-cholesterol (p = 0.00005) and total cholesterol (p = 0.01) levels were significantly lower in diabetic patients compared to non-diabetic patients. Lp(a) levels did not correlate with fasting glucose concentration. Multiple regression analysis revealed a significant association between low ApoAI (or HDL) levels and diabetes. CONCLUSION: Decreased ApoAI appears to be a main component of the dyslipidaemic serum profile observed in patients with atherosclerotic occlusive disease of the lower extremities. Increased Lp(a) levels is an independent risk factor. Decreased HDL-cholesterol is also involved in the dyslipidaemic profile


2000: Dionyssiou-Asteriou A; Papastamatiou M; Vatalas I; Bastounis E
Serum Lp(a) lipoprotein levels in patients with atherosclerotic occlusive disease of the lower extremities.
European journal of vascular and endovascular surgery : the official journal of the European Society for Vascular Surgery 2000;20(1):57-60.

OBJECTIVE: To evaluate the association between Lp(a) lipoprotein levels, other serum lipids and the presence of lower limb atherosclerotic occlusive disease. MATERIALS AND METHODS: Angiographic findings in 36 patients were related to serum Lp(a). Total cholesterol, triglycerides, LDL-cholesterol, HDL-cholesterol and Lp(a) levels were compared with those of 73 age- and sex-matched healthy controls. RESULTS: Atheromatous lesions were localised in the femoropopliteal ( approximately 60%) and aortoiliac ( approximately 40%) segments. The number of stenosed arteries was > or =2 and the range of stenosis severity was between 40% and 100%. There was a significant increase in serum Lp(a) (p= 0.000001) and a decrease in serum HDL (p= 0.000009) levels in patients compared to controls. No difference was observed in total cholesterol, LDL-cholesterol or triglyceride. However, the ratio of total cholesterol/HDL-cholesterol was significantly higher (p= 0.005) in patients. CONCLUSION: A dyslipidaemic serum profile, characterised by increased Lp(a) levels and decreased HDL-cholesterol levels, is associated with atherosclerotic occlusive disease of the lower extremities.


1994: Bastounis E; Papastamatiou M; Picoulis E; Balas P
Obstructive uropathy, following redo aortobifemoral by-pass surgery.
International angiology : a journal of the International Union of Angiology 1994;13(4):343-6.

A rare case of obstruction of the right ureter due to encagement between the right iliofemoral and right limb of an aorto-bilateral femoral Dacron graft is described. Patient was managed successfully by ureterolysis, removal of the occluded right iliofemoral graft, omentoplasty and placement of a pig tail catheter along the right ureter.


1989: Bastounis E; Hadjinikolaou L; Ioannou N; Papastamatiou M; Toumbis E; Makri G
Somatostatin as adjuvant therapy in the management of obstructive ileus.
Hepato-gastroenterology 1989;36(6):538-9.

The adjuvant use of somatostatin in the clinical management of obstructive ileus was studied prospectively. Fifty-four consecutive patients suffering from total obstructive ileus were managed over a period of one year. A double-blind clinical trial involving the administration of somatostatin for two days was carried out. Twenty-seven non-selected patients received somatostatin, while the other twenty-seven did not. Of the 27 patients who did not receive somatostatin, 12 (44%) were operated on, while only 6 (22%) of those who had received the agent required surgery. As little as 16% of the patients who received somatostatin pre-operatively exhibited severe dilatation and necrosis of the intestine proximal to the area of destruction as compared with 83% of those patients who did not receive somatostatin before the operation. It was concluded that while the administration of somatostatin to patients suffering from obstructive ileus may not be directly related to a reduction in surgery, it does reduce the effects of intestinal dilatation on the healthy gut proximal to the area of destruction.


Citation intex

1) KOZAK KR , SU F , WHITELEGGE JP , FAULL K , REDDY S ,
FARIAS-EISNER R
Characterization of serum biomarkers for detection of early state ovarian cancer
2002-EUR-J-VASC-ENDOVASC-V24-P161 .

2) VELMURUGAN K , DEEPA R , RAVIKUMAR R , LAWRENCE JB ,
ANSHOO H , SENTHILVELMURUGAN M , ENAS EA , MOHAN V
Relationship of lipoprotein(a) with intimal medial thickness of the carotid
Artery in Type 2 diabetic patients in South India
2000-EUR-J-VASC-ENDOVASC-V20-P57 .

3) LIPPI G , GUIDI G
Lipoprotein(a) An emerging cardiovascular risk factor
2000-EUR-J-VASC-ENDOVASC-V-20-P57 .

4) RIPAMONTI C , BUERA E
Palliative management of malignant bowel obstruction
1989-HEPATO-GASTROENTEROL-V36-P538 .

5) RIPAMONTI C , PANZERI C , GROFF L , GALEAZZI G , BOFFI R
The role of somatostatin and octreotide in bowel obstruction Pre-clinical
And clinical results
1989-HEPATO-GASTROENTEROL-V36-P538 .

6) MAKAR AP , KISIC J , TROPE CG
Controversies in surgical management of advanced ovarian cancer
( Stage III-IV )
1989-HEPATO-GASTROENTEROL-V36-P538 .

7) YAMANER S , BUGRA D , MUSLUMANOGLU M , BULUT T , CUBUKCU O ,
ADEMOGLU E
Effects of ocreotide on healing of intestinal anastomosis following small-bowel
Obstruction in rats
1989-HEPATO-GASTROENTEROL-V36-P538 .

8) THOMPSON JS
The intestinal response to critical illness
1989-HEPATO-GASTROENTEROL-V36-P538 .

9) STIEFEL F , MORANT R
Vapreotide , a new somatostatin analog in the palliative management of
Obstructive ileus in advanced cancer
1989-HEPATO-GASTROENTEROL-V36-P538 .

10) MULVIHILL SJ
Perioperative use of octreotide in gastrointestinal surgery
1989-HEPATO-GASTOENTEROL-V36-P538 .                                        

11) BASTOUNIS E.,PAPASTAMATIOU M.,PICOULIS E,BALAS P.
Obstructive uropathy , following redo aortobifemoral by-pass surgery.
Int Angiol. 1994 Dec;13(4):343-6.Rewiew.
PMID:7790758[PubMed-indexed for MEDLINE]

12) DMDI: SCISERCH © ISI 2002
AU: Makar AP , Kisic J , Trope CG
TI: Controversies in surgical management of advanced cancer (Stage III-IV)
SO: EUROPIAN JOURNAL OF GYNAECOLOGICAL ONGOLOGY
VOL.21 [N5], PG:449-460,2000 ,GENUINE-ARTICLE-NO=388PZ, RN=100

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ‘CITATION INTEX’ TOY ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗ

13) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ:  ΣΤΑΘΗΣ  ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ  - ΓΙΑΝΝΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ:   ΒΙΒΛΙΟ ¨ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ¨ , ΕΚΔΟΣΕΙΣ Π. Πασχαλίδη
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ: 820-886
Για την εργασία:  " Η  ΕΜΒΟΛΗ  ΤΗΣ  ΑΝΩ  ΜΕΣΕΝΤΕΡΙΟΥ  ΑΡΤΗΡΙΑΣ  ΩΣ ΑΙΤΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ  ΟΞΕΙΑΣ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ  ΚΟΙΛΙΑΣ".
Ε. Παπαλάμπρος, Η. Μπαστούνης,, Μ. Παπασταματίου και συν.
Πρακτικά ΙΒ΄ Συνεδρίου Ενόπλων Δυνάμεων Θεσς. 1988:187-8

14) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ:  ΣΤΑΘΗΣ  ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ  - ΓΙΑΝΝΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ:   ΒΙΒΛΙΟ ¨ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ¨ , ΕΚΔΟΣΕΙΣ Π. Πασχαλίδη
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ: 820-886
Για την εργασία : " ΙΣΧΑΙΜΙΚΟ ΚΟΛΟΝ ΜΕΤΑ ΑΟΡΤΟΜΗΡΙΑΙΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ". 
Ε. Παπαλάμπρος, Η. Μπαστούνης,, Μ. Παπασταματίου και συν.
Πρακτικά ΙΒ΄ Συνεδρίου Ενόπλων Δυνάμεων Θεσσαλον. 1988:193-4

15) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ:  ΣΤΑΘΗΣ  ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ  - ΓΙΑΝΝΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ:   ΒΙΒΛΙΟ ¨ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ¨ , ΕΚΔΟΣΕΙΣ Π. Πασχαλίδη
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ: 820-886
Για την εργασία : " ΟΞΕΙΑ ΚΟΙΛΙΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΣΕ ΡΗΞΗ ΑΝΕΥΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΗΣ ΛΑΓΟΝΙΟΥ ΑΡΤΗΡΙΑΣ". 
Ε. Παπαλάμπρος, Η. Μπαστούνης,, Μ. Παπασταματίου και συν.
Πρακτικά ΙΒ΄ Συνεδρίου Ενόπλων Δυνάμεων Θεσσαλον. 1988:192-3

16) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ:  ΣΤΑΘΗΣ  ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ  - ΓΙΑΝΝΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ:   ΒΙΒΛΙΟ ¨ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ¨ , ΕΚΔΟΣΕΙΣ Π. Πασχαλίδη
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ: 627-664
Για την εργασία : " ΙΣΧΑΙΜΙΚΟ ΚΟΛΟΝ ΜΕΤΑ ΑΟΡΤΟΜΗΡΙΑΙΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΣΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ  LERICHE".                      
Η. Μπαστούνης,, Ε. Παπαλάμπρος, Μ. Παπασταματίου και συν.
Πρακτικά ΙΒ΄ Συνεδρίου Ενόπλων Δυνάμεων Θεσσαλον. 1988:192-3

17) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ:  ΣΤΑΘΗΣ  ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ  - ΓΙΑΝΝΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ:   ΒΙΒΛΙΟ ¨ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ¨ , ΕΚΔΟΣΕΙΣ Π. Πασχαλίδη
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΞΕΙΑ ΚΟΙΛΙΑ: 460-496
Για την εργασία : " ΤΑΛΚΩΣΗ ".                        
Η. Μπαστούνης, Ε. Παπαλάμπρος,, Μ. Παπασταματίου και συν.
Πρακτικά ΙΒ΄ Συνεδρίου Ενόπλων Δυνάμεων Θεσσαλον. 1988:123-4

18) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ:  ΣΤΑΘΗΣ  ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ  - ΓΙΑΝΝΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ:   ΒΙΒΛΙΟ ¨ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ¨ , ΕΚΔΟΣΕΙΣ Π. Πασχαλίδη
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΞΕΙΑ ΚΟΙΛΙΑ: 460-496
Για την εργασία : " ΟΖΩΔΗΣ ΠΟΛΥΑΡΤΗΡΙΤΙΣ-ΕΝΑ ΣΠΑΝΙΟ ΑΙΤΙΟ ΟΞΕΙΑΣ ΚΟΙΛΙΑΣ ".                        
Ε. Παπαλάμπρος, Η. Μπαστούνης,, Μ. Παπασταματίου και συν.
Πρακτικά ΙΒ΄ Συνεδρίου Ενόπλων Δυνάμεων Θεσσαλον. 1988:191-2

19) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ:  ΣΤΑΘΗΣ  ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ  - ΓΙΑΝΝΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ:   ΒΙΒΛΙΟ ¨ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ¨ , ΕΚΔΟΣΕΙΣ Π. Πασχαλίδη
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΞΕΙΑ ΚΟΙΛΙΑ: 460-496
Για την εργασία:  " Η  ΕΜΒΟΛΗ  ΤΗΣ  ΑΝΩ  ΜΕΣΕΝΤΕΡΙΟΥ  ΑΡΤΗΡΙΑΣ  ΩΣ ΑΙΤΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ  ΟΞΕΙΑΣ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ  ΚΟΙΛΙΑΣ".
Ε. Παπαλάμπρος, Η. Μπαστούνης,, Μ. Παπασταματίου και συν.
Πρακτικά ΙΒ΄ Συνεδρίου Ενόπλων Δυνάμεων Θεσς. 1988:187-8

20) ΤΙΤΛΟΣ:   ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1ΟΥ  ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Ε.Ο.Κ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, ΑΘΗΝΑ 1992
Για την εργασία:  " Η  ΘΕΣΗ ΤΗΣ «ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ» ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΚΟΛΕΚΤΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΚΟΗΘΩΝ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΟΛΟΥ ".  
Μ. ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

21) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΤΙΤΛΟΣ: ΒΙΒΛΙΟ ¨ΘΕΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ¨, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.Χ.Ε ΤΟΜΟΣ Β’ ΣΕΛ. 767-77
Για την εργασία:  "ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΟΥΡΟΠΑΘΕΙΑ ΩΣ ΕΠΙΠΛΟΚΗ ΕΠΑΝΕΓΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ LERICHE".
Η. Μπαστούνης,, Μ. Παπασταματίου

 

Δραστηριότητες Επαγγελματικού Συμβουλίου ΕΧΕ 2019-2021

Πρόεδρος Δ.Σ. Επαγγελματικού Συμβουλίου της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας 2019-2020

Πρόεδρος Δ.Σ. Επαγγελματικού Συμβουλίου της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας 2017-2018

Αναζήτηση