Τελευταία Νέα

Προσφώνηση Προέδρου Δρ. Μ. Παπασταματίου της 3ης Ημερίδας του Επαγγελματικού Συμβουλίου ΕΧΕ, 26/9/2020

Μήνυμα για τον κορονοϊό του Δρ. Μ. Παπασταματίου, Αθήνα 4/5/2020

Β' Χειρουργική Κλινική 7ου Νοσοκομείου ΙΚΑ ΕΤΑΜ


ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Ιατρικό επιστημονικό προσωπικό:

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : 
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Ι. ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ MD, MSc
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών,  Kαθηγητής Α.Τ.Ε.Ι.  Αθηνών
AN. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : 
Γεώργιος Zαφείρης, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ : 
Παναγιώτης Κίτσος
ΒΟΗΘΟΙ : 
Γεώργιος Σκλεπάρης
Δημήτριος Χατζηγεωργίου
ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ : 
Ευάγγελος Μαρκουλής (Γεν. Χειρουργική)
Καλλιόπη Κωλέττη (Γεν. Χειρουργική)
Νικόλαος Πουλιέρης (Γεν. Χειρουργική)

Σχετικά με το Τμήμα

Το Β΄ Χειρουργικό Τμήμα του Νοσοκομείου λειτουργεί από 01/06/09 με  τα αριθ. Πρωτ. Γ32/729/29-4-09 και Φ04/35271/19-5-09 έγγραφα Διοικήσεως την απόφαση με αρ. πρωτ. 2934/25-5-09 του Δ/ντή του 7ΟΥ Νοσοκομείου ΙΚΑ και αποτελεί μία σύγχρονη μονάδα Γενικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Ογκολογίας του πεπτικού συστήματος (Ο Δ/ντής είναι υπεύθυνος του Τμήματος Χειρουργικών παθήσεων του Παχέος εντέρου της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας).

Είναι ένα από τα δύο Χειρουργικά Τμήματα που προβλέπονται από τις διατάξεις του Οργανισμού ΙΚΑ ως και τα Π.Δ. 154/83,266/89 και 363/92.

Στόχος μας είναι ως ιατροί που επανδρώνουμε το Τμήμα να είμεθα προσηνείς, ασφαλείς, ικανοί, και ανταγωνιστικοί σ΄ ένα Νοσοκομείο σύγχρονο, καλά εξοπλισμένο και ανθρώπινο με τελικό σκοπό την επαρκή υποστήριξη όλων των Τμημάτων του Νοσοκομείου και την άμεση εξυπηρέτηση του πάσχοντος νοσηλευόμενου  ασθενή με κόστος νοσηλείας σύμφωνα με τα ελληνικά και τα διεθνώς κρατούντα.

Η φιλοσοφία του Τμήματος είναι ότι όλο το στελεχιακό δυναμικό πρέπει να λειτουργεί αποτελεσματικά σε δύο άξονες ανεπτυγμένου και λειτουργικού προγράμματος που περιλαμβάνει:  1ον το κλινικό έργο και 2ον την εκπαιδευτική δραστηριότητα του προσωπικού με ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση των ειδικευομένων ιατρών, δεδομένου ότι το Νοσοκομείο χορηγεί πλήρη ειδικότητα Γεν. Χειρουργικής.

Καθήκοντα  Διευθυντή

1. Ο Διευθυντής είναι υπόλογος στη   Διοίκηση του Νοσοκομείου και δι΄ αυτής στη Διοίκηση του Ιδρύματος.
Έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία της Κλινικής και των υπομονάδων  -που δύναται να δημιουργηθούν στο μέλλον-, τη χρήση οργάνων και υλικών που ανήκουν σ’ αυτή, την απασχόληση και την παραμονή των εργαζομένων, των -φοιτητών που μπορεί να εκπαιδεύονται στο μέλλον σε συνεργασία με Χειρουργικές Πανεπιστημιακές Κλινικές-, των ασθενών και των επισκεπτών στους χώρους της, καθώς και για την προστασία των οργάνων και εγκαταστάσεων της Κλινικής από βλάβες και αφύσικη φθορά.
2. Συντονίζει τις δραστηριότητες της Κλινικής, μέσα στα πλαίσια της αποστολής της και καθορίζει την προτεραιότητα στην απασχόληση του προσωπικού και στη χρησιμοποίηση των διδακτικών και διαγνωστικών-θεραπευτικών μέσων, οργάνων και χώρων της Κλινικής.
3. Συντονίζει το διδακτικό  έργο της Κλινικής.
4. Είναι αρμόδιος για την κατάρτιση και υποβολή του ετησίου προγράμματος λειτουργίας της Κλινικής, για την κατανομή των χώρων της Κλινικής , την τήρηση των βιβλίων της Κλινικής και  την υποβολή του ετήσιου απολογισμού των δραστηριοτήτων της.
Στο έργο του συνεπικουρείται από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της Κλινικής, που μεριμνά για την απρόσκοπτη λειτουργία της, με βάση το καθοριζόμενο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών και τις οδηγίες των οργάνων Διοίκησης του Νοσοκομείου.

Καθήκοντα Επιμελητών Κλινικής

Οι υπεύθυνοι Επιμελητές της Κλινικής υποχρεούνται να φροντίζουν για την εύρυθμο λειτουργία των θαλάμων που τους έχουν ανατεθεί και είναι υπόλογοι προς τον Διευθυντή. 
Οφείλουν να είναι ενήμεροι για τις τελευταίες εξελίξεις του γνωστικού αντικειμένου τους, καθώς και να συμμετέχουν σε όλες τις επιστημονικές συγκεντρώσεις της κλινικής.
Είναι υπεύθυνοι για τον προεγχειρητικό έλεγχο και τη μετεγχειρητική πορεία του ασθενή που έχουν χειρουργήσει.

Ειδικευόμενοι: Δικαιώματα και Υποχρεώσεις

Οι ειδικευόμενοι ιατροί υποχρεούνται και δικαιούνται:
1. Να τηρούν και να αξιοποιούν το ωράριο εργασίας τους στην Κλινική
2. Να συμπεριφέρονται με βάση την ιατρική δεοντολογία προς τους ασθενείς
3. Να καλλιεργούν σχέσεις «μη ανταγωνισμού» αλλά συναδελφικής συνεργασίας μεταξύ τους
4. Να συνεργάζονται παραγωγικά με ειδικευόμενους άλλων Κλινικών
5. Να συνεργάζονται αρμονικά με το νοσηλευτικό προσωπικό της Κλινικής
6. Να ανοίγουν άμεσα και να τηρούν ενημερωμένο το ιστορικό του ασθενούς
7. Να διαχειρίζονται τα παραπεμπτικά των ασθενών για  εργαστηριακές εξετάσεις
8. Να προετοιμάζουν τους ασθενείς για χειρουργείο
9. Να συμμετέχουν στις διδακτικές επισκέψεις των μελών της Κλινικής
10. Να εκδίδουν θεραπευτικές αγωγές με τη σύμφωνη γνώμη του υπευθύνου του θαλάμου
11. Να συμπληρώνουν το ενημερωτικό σημείωμα και την επίκριση στο φάκελο ασθενούς
12. Να συμμετέχουν στο Χειρουργείο
13. Να απαιτούν από τους δασκάλους τους τη μετάδοση των μυστικών της τέχνης                         
14. Να ενημερώνονται και να ενημερώνουν κατ’ ανάθεση για την επίκαιρη βιβλιογραφία
15. Να συλλέγουν και να τηρούν ειδικό φάκελο με ενδιαφέροντα περιστατικά
16. Να συμμετέχουν ενεργά στη διεξαγωγή κλινικής έρευνας και στη συγγραφή εργασιών
17. Να συμμετέχουν στις εκπαιδευτικές συγκεντρώσεις της Κλινικής και των μετεκπαιδευτικών μαθημάτων της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ υποχρεωτικά.   
18. Να βοηθούν τους δασκάλους τους στην προετοιμασία και διεξαγωγή των μαθημάτων της Κλινικής

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ

Έναρξη χειρουργείων: 08.00. Ο πρώτος ασθενής, ο χειρουργός και ο βοηθός του είναι παρόνες στο χειρουργείο στις 07.45, ενώ οι επόμενοι χειρουργοί για τα επόμενα χειρουργεία υποχρεούνται να προσέρχονται εγκαίρως προς αποφυγή δημιουργίας λειτουργικών προβλημάτων.
Εργαλειοδότρια αδελφή παρίσταται μόνιμα σε κάθε αίθουσα χειρουργείου, όπως και αδελφή κίνησης.
Οι χειρουργοί δεν ειδοποιούνται για την έναρξη του χειρουργείου τους. Αν δεν παρευρίσκονται  την ώρα τους στο χειρουργείο τότε αυτό εκτελείται από άλλον χειρουργό με εντολή  του Διευθυντή ή του αντικαταστάτη του.
Οι οριζόμενοι ειδικευόμενοι στα χειρουργεία καταγράφουν τις επεμβάσεις στο ειδικό βιβλίο μετά την ενημέρωσή τους από τον χειρουργό.

Το ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΟ του Τμήματος υλοποιείται μέσα από τις ακόλουθες δραστηριότητες:
Αγγειολογικό  Εξωτερικό  Ιατρείο
Τα ιατρείο λειτουργεί καθημερινά  μετά από προηγούμενη συνεννόηση (ραντεβού με το 184).  Επανδρώνεται και από Ιατρούς της Β΄ Χειρουργικής.
Εγχειρητική Δραστηριότητα
Η εγχειρητική δραστηριότητα του τμήματος καλύπτει τις ακόλουθες ομάδες επεμβάσεων σε προγραμματισμένη αλλά και σε επείγουσα βάση κατά τις Γενικές Εφημερίες του Νοσοκομείου (24ωρες εφημερίες πόλης).

-  Παθήσεις ενδοκρινών αδένων (θυρεοειδής, παραθυρεοειδείς, επινεφρίδια)
-  Παθήσεις μαστού
-  Χειρουργική πεπτικού (οισοφάγος, στόμαχος, λεπτό και παχύ έντερο)
-  Χειρουργική (ήπατος, παγκρέατος, χοληφόρων)
-  Χειρουργική παθολογία πρωκτού
-  Λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή
-  Χειρουργική παθήσεων κοιλιακού τοιχώματος (όπως ευμεγέθεις μετεγχειρητικές κοιλιοκήλες...)
-  Χειρουργική οπισθοπεριτοναϊκού χώρου, μαλακών μορίων και δέρματος
-  Χειρουργική παθήσεων φλεβικού συστήματος (όπως κιρσοί κάτω άκρων)
-  Χειρουργική Νεφροπαθών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Η κλινική παρέχει  έξι  χρόνια ειδικότητας γενικής χειρουργικής. Οι θέσεις καλύπτονται είτε από ιατρούς που επιθυμούν να αποκτήσουν την ειδικότητα της Γενικής Χειρουργικής ή από ιατρούς των οποίων η ειδικότητα που θα αποκτήσουν έχει ως προαπαιτούμενο ανάλογα χρόνια Γενικής Χειρουργικής.

Οι στόχοι του εκπαιδευτικού έργου αποσκοπούν στα ακόλουθα σημεία:
1. Θεωρητική γνώση και κατανόηση της παθοφυσιολογίας, βιολογικής συμπεριφοράς και θεραπείας των νοσημάτων του πεπτικού συστήματος, μαστού και ενδοκρινών αδένων, χειρουργικής ογκολογίας και εντατικής θεραπείας.
2. Απόκτηση δεξιοτήτων στην ανοικτή ενδοκοιλιακή χειρουργική, χειρουργική ελαχίστης κακώσεως, ενδοκρινική χειρουργική, χειρουργική μαστού, μαλακών μορίων και στη χειρουργική του κοιλιακού τοιχώματος.
3. Αποτελεσματική κλινική κρίση και διαδικασία λήψης αποφάσεων σε προβλήματα γενικής χειρουργικής βασισμένη στις αρχές της χειρουργικής παθολογίας.
4. Πρακτική εκπαίδευση. Η φιλοσοφία της τελευταίας στηρίζεται στην προοδευτικά αυξανόμενη πρωτοβουλία και δράση εκ μέρους των ειδικευομένων στα καθημερινά χειρουργεία της Κλινικής.

ΕΡΕΥΝΑ

Ο τομέας της έρευνας πραγματοποιείται με διάφορους τρόπους όπως:
1. Με την έρευνα της βιβλιογραφίας επί συγκεκριμένων θεμάτων στην προπαρασκευή παρουσίασης ή συγγραφής επιστημονικών εργασιών.
2. Με την προσεκτική μέτρηση, καταγραφή, συγκέντρωση και ανάλυση στοιχείων επί θεμάτων κλινικής έρευνας που βρίσκονται σε εξέλιξη ή πάνω σε ειδικό υπό ανακοίνωση θέμα για αναδρομικές εργασίες.
3. Με την επεξεργασία ειδικού θέματος για διδακτορική διατριβή.


Κατεβάστε τον κανονισμό λειτουργίας κάνοντας κλικ εδώ.
 

Δραστηριότητες Επαγγελματικού Συμβουλίου ΕΧΕ 2019-2021

Πρόεδρος Δ.Σ. Επαγγελματικού Συμβουλίου της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας 2019-2020

Πρόεδρος Δ.Σ. Επαγγελματικού Συμβουλίου της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας 2017-2018

Αναζήτηση