Προσφώνηση Προέδρου Δρ. Μ. Παπασταματίου της 3ης Ημερίδας του Επαγγελματικού Συμβουλίου ΕΧΕ, 26/9/2020

Μήνυμα για τον κορονοϊό του Δρ. Μ. Παπασταματίου, Αθήνα 4/5/2020

New York Times - Greek Austerity Spawns Fakery: Playing Nurse

INTERNATIONAL BUSINESS

Greek Austerity Spawns Fakery: Playing Nurse

By  FEB. 7, 2015


Dr. Miltiadis Papastamatiou, Sotiria’s chief executive, said retired nurses were often not replaced, “and that’s led to the needs of both patients and staff not being adequately met.”

Τελευταία Ενημέρωση (Δευτέρα, 23 Μάρτιος 2015 01:04)

 

Δραστηριότητες Επαγγελματικού Συμβουλίου ΕΧΕ 2019-2021

Πρόεδρος Δ.Σ. Επαγγελματικού Συμβουλίου της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας 2019-2020

Πρόεδρος Δ.Σ. Επαγγελματικού Συμβουλίου της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας 2017-2018

Αναζήτηση